Mô hình OKRs là gì ? Cách xây dựng, thời gian và đánh giá OKRs 2023

Mô hình OKRs là gì ?

OKR (Objectives and Key Results) là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu được các tổ chức sử dụng để sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một nhiệm vụ chung. Nó bao gồm việc xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn, cùng với một tập hợp các kết quả chính đóng vai trò là chỉ báo về tiến độ hướng tới việc đạt được các mục tiêu đó. Mô hình OKR được thiết kế để cung cấp sự tập trung, rõ ràng và liên kết, đồng thời đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đang làm việc hướng tới một nhóm mục tiêu chung.

Công dụng của mô hình OKR là gì ?

[caption id="attachment_8971" align="alignnone" width="696"]Công dụng của mô hình OKR là gì ? Công dụng của mô hình OKR là gì ?[/caption] Mô hình OKR được sử dụng để cải thiện sự tập trung, liên kết và tính minh bạch trong các tổ chức bằng cách đặt ra các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Nó giúp các cá nhân và nhóm:
 • Hiểu rõ những gì được mong đợi ở họ
 • Ưu tiên công việc của họ và phân bổ nguồn lực của họ một cách hiệu quả
 • Theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu của họ
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu dựa trên kết quả
 • Liên tục cải thiện quy trình và hiệu suất của họ
Bằng cách sử dụng mô hình OKR các tổ chức có thể đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới cùng một mục tiêu và họ đang đạt được tiến bộ ổn định hướng tới mục tiêu của mình. Điều này có thể giúp tăng cường động lực, trách nhiệm và hiệu suất, đồng thời thúc đẩy kết quả ở tất cả các cấp của tổ chức. Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Cấu trúc và nguyên lý làm việc của mô hình OKRs là gì ?

[caption id="attachment_8972" align="alignnone" width="696"]nguyên lý làm việc của mô hình OKRs nguyên lý làm việc của mô hình OKRs[/caption] Cấu trúc của OKRs bao gồm hai phần: Mục tiêu và Kết quả then chốt.
 1. Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả mong muốn hoặc mục tiêu cuối cùng mà một cá nhân hoặc một nhóm nhằm đạt được. Chúng phải THÔNG MINH (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan, Có thời hạn).
 2. Kết quả then chốt: Kết quả then chốt là những kết quả cụ thể, có thể đo lường được, thể hiện sự tiến bộ hướng tới một mục tiêu. Chúng phục vụ như một cách để theo dõi và đo lường tiến độ, và để đảm bảo rằng mục tiêu đang đạt được.
Nguyên lý làm việc của OKRs là cung cấp một cách tiếp cận rõ ràng và tập trung để thiết lập mục tiêu, bằng cách sắp xếp các mục tiêu của cá nhân và nhóm với sứ mệnh và chiến lược chung của tổ chức. Nó hoạt động theo các bước sau:
 • Xác định mục tiêu: Mục tiêu được thiết lập dựa trên sứ mệnh và chiến lược tổng thể của tổ
chức.
 • Đặt kết quả chính: Kết quả chính được thiết lập dưới dạng các kết quả cụ thể và có thể đo lường được, thể hiện sự tiến bộ đối với các mục tiêu.
 • Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Các mục tiêu và kết quả chính được ưu tiên dựa trên tầm quan trọng của chúng và các nguồn lực được phân bổ tương ứng.
 • Theo dõi tiến độ: Tiến độ được theo dõi và giám sát thường xuyên để đảm bảo đạt được các mục tiêu và Kết quả chính.
 • Xem xét và tinh chỉnh: Các kết quả được xem xét thường xuyên để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, tinh chỉnh các mục tiêu và quy trình, đồng thời thúc đẩy cải tiến liên tục.
 • Đặt mục tiêu rõ ràng và tập trung, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một nhiệm vụ chung và theo dõi tiến độ để thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất. Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

  Để bắt đầu với OKRs, bạn có thể làm theo các bước sau:

  [caption id="attachment_8973" align="alignnone" width="696"]Bắt đầu với OKRs Bắt đầu với OKRs[/caption]
  1. Đặt phương hướng: Xác định nhiệm vụ và mục tiêu tổng thể của tổ chức, nhóm và cá nhân.
  2. Xác định các kết quả chính: Xác định các kết quả chính cụ thể, có thể đo lường phù hợp với mục tiêu.
  3. Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Đảm bảo có đúng nguồn lực để hỗ trợ các mục tiêu và kết quả chính.
  4. Giao tiếp và giáo dục: Truyền đạt OKRs tới tất cả các bên liên quan, đồng thời cung cấp đào tạo và giáo dục về cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
  5. Thiết lập và theo dõi tiến độ: Thiết lập và theo dõi tiến độ thường xuyên so với các mục tiêu và kết quả chính để đảm bảo rằng chúng đang đạt được.
  6. Đánh giá và điều chỉnh: Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh OKRs dựa trên kết quả và phản hồi từ các bên liên quan.
  Bằng cách làm theo các bước này, các tổ chức có thể đặt mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới sứ mệnh chung, đồng thời thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất. Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

  Cách xây dựng OKRs là gì ?

  [caption id="attachment_8974" align="alignnone" width="696"]Cách xây dựng OKRs Cách xây dựng OKRs[/caption]
  1. Xác định phương hướng mục tiêu: Xác định sứ mệnh chung của tổ chức và mục tiêu cụ thể cho các đội và cá nhân.
  2. Đặt kết quả chính: Xác định các kết quả chính mà mục tiêu sẽ được đo lường bằng cách sử dụng các số liệu cụ thể.
  3. Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Ưu tiên và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu và kết quả chính.
  4. Theo dõi tiến độ: Thường xuyên giám sát và theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng các mục tiêu và kết quả chính đang được hoàn thành.
  5. Đánh giá và cải thiện: Kết quả được đánh giá thường xuyên để đưa ra các
  quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện các mục tiêu cũng như quy trình. Bằng cách sử dụng mô hình OKR, các tổ chức có thể đặt ra các mục tiêu rõ ràng, tập trung và có thể đo lường được, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một sứ mệnh chung, đồng thời thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất. Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

  Mất bao lâu để triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp ?

  [caption id="attachment_8975" align="alignnone" width="696"]Thời gian triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp Thời gian triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp[/caption] Thời gian cần thiết để triển khai OKRs trong doanh nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của các mục tiêu và nguồn lực sẵn có. Trung bình, có thể mất từ ​​vài tuần đến vài tháng để triển khai đầy đủ hệ thống OKR. Dưới đây là một số bước cần thực hiện trước khi OKRs có thể được triển khai hiệu quả: Nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan chính: Đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo cấp cao và các nhóm có liên quan cùng tham gia với hệ thống OKR và hiểu mục đích cũng như lợi ích của nó. Xác định các mục tiêu và mục tiêu: Xác định rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu cho tổ chức, nhóm và cá nhân. Chọn công nghệ phù hợp: Chọn giải pháp công nghệ hỗ trợ quy trình OKR và phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo và giáo dục cho tất cả nhân viên về cách thiết lập, theo dõi và đạt được OKRs của họ. Triển khai và giám sát: Triển khai hệ thống OKR cho tổ chức và giám sát việc thực hiện cũng như hiệu quả của nó thường xuyên. Sau khi hoàn thành các bước này, hệ thống OKR có thể được triển khai và tích hợp một cách hiệu quả vào văn hóa và hoạt động của tổ chức. Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

  Cách đánh giá mô hình OKRs là gì ?

  [caption id="attachment_8976" align="alignnone" width="696"]Đánh giá mô hình OKRs Đánh giá mô hình OKRs[/caption] Xem thêm: KPI là gì ? Để đánh giá hiệu quả của OKRs, bạn có thể sử dụng các bước sau: Thường xuyên theo dõi và theo dõi tiến độ so với các mục tiêu và kết quả chính để xem liệu chúng có đạt được hay không. Sử dụng các thước đo cụ thể để đo lường kết quả của các mục tiêu và kết quả then chốt. Đánh giá hiệu suất của các cá nhân và nhóm liên quan đến OKR của họ và nhận phản hồi từ các bên liên quan về hiệu quả của OKRs và tiến trình đang đạt.

  Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

  Kiến Thức Đào Tạo