• Trang chủ
  • Sự kiện
  • Copilot Microsoft Edge cho phép chọn nguồn thông tin để đưa ra câu trả lời

Copilot Microsoft Edge cho phép chọn nguồn thông tin để đưa ra câu trả lời

Copilot Microsoft Edge cho phép chọn nguồn thông tin để đưa ra câu trả lời

Mình mở Copilot trong trình duyệt Edge thì thấy xuất hiện một tuỳ chọn mới cho phép chọn nguồn thông tin để Copilot đưa ra câu trả lời. Cụ thể trong ô nhập prompt của Copilot sẽ có thêm một menu chọn nguồn thông tin với 2 tuỳ chọn bao gồm:

  • Relevent sources: Được kích hoạt mặc định, tự động xác định nguồn thông tin dựa trên câu hỏi
  • This page: Trả lời với nguồn là trang web đang mở


Nguồn-Copilot-Edge.jpg


Anh

em có thể hiểu đơn giản là lúc trước khi được hỏi thì Copilot sẽ tự động tìm câu trả lời trên internet, tương tự như cách một công cụ tìm kiếm hoạt động. Bây giờ Microsoft thêm tuỳ chọn để Copilot sẽ chỉ dựa vào nội dung trang web đang mở để đưa ra câu trả lời.


Ví dụ mình mở bài viết “4 lý do nhẫn thông minh có thể sẽ là xu hướng tiếp theo trong lĩnh vực theo dõi sức khoẻ”. Sau đó hỏi Copilot là “Nhẫn thông minh có

những ưu điểm gì so với đồng hồ thông minh” thì với tuỳ chọn nguồn “This page”, Copilot đã đưa ra đúng 4 ưu điểm dựa theo nội dung bài viết.


Chọn-Nguồn-Copilot-Edge.jpg


Tính năng sẽ cho phép người dùng kiểm soát Copilot tốt hơn, tự chọn cách tiếp cận thông tin phù hợp nhất với bản thân.


Có vẻ tính năng này chỉ có sẵn cho Copilot của Edge vì mình không thấy trên Copilot của Windows. Anh em thấy tính năng này thế nào?