Microsoft Edge có thêm công cụ đo tốc độ mạng

Microsoft Edge có thêm công cụ đo tốc độ mạng

Trong bản cập nhật 124.0.2478.80 mới nhất, trình duyệt Microsoft Edge đã được bổ sung thêm một công cụ đo tốc độ mạng trong thanh công cụ 

var(--color-accent-dark);">sidebar. Để truy cập thì anh em nhấn phím tắt “Ctrl + Shift + /” để kích hoạt thanh sidebar lên > click vào icon Tools (hình cái cặp) tức thì sẽ thấy công cụ Internet speed test mới.


Ấn Start thì sẽ mở ra một tab Bing mới để bắt đầu đo và hiện kết quả. Công

cụ này dựa trên trang speedtest.net của Ookla.


Edge-Speedtest.jpg


Trong phần Tools này còn có thêm nhiều công cụ khác như Máy tính, Đổi đơn vị, Dịch, Từ điển, Tạo số ngẫu nhiên… Anh em có thể nghịch để khám phá thêm.