Kế Toán - Thuế

Sắp xếp theo

Hình Thức

Kinh nghiệm

Chức vụ

 • AvatarHà Thị Bích Trâm

  Chuyên gia IT & Software

  Địa chỉ69 Tô Ngọc Vân, Q.12, tp Hồ Chí Minh

  Xử lý Giao dịch Tài chính: Ghi nhận và phân loại các giao dịch tài chính hàng ngày như thanh toán, thu tiền, và các chi phí khác. Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu kế toán. Chuẩn bị Báo cáo Tài chính: Tham gia vào quá trình lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm. Bao gồm việc tạo bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận và lỗ, và báo cáo tài chính khác. Quản lý Thuế và Nộp Thuế: Theo dõi và chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm. Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và nộp thuế đúng hạn. Kiểm tra và Soát Xét: Thực hiện kiểm tra và soát xét định kỳ để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán và tuân thủ các quy định nội bộ và pháp lý. Hỗ trợ kiểm toán và Tư vấn: Hỗ trợ quá trình kiểm toán bên ngoài bằng cách cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết. Cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các bộ phận khác trong tổ chức về các vấn đề kế toán. Tư vấn và Phân tích: Phân tích dữ liệu tài chính để cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định cho quản lý. Đưa ra đề xuất để cải thiện hiệu suất tài chính và quản lý rủi ro.

 • AvatarHieu Nguyen Duc

  Chuyên gia IT & Software

  Địa chỉNguyễn Thị Kiểu, Q.12, tp Hồ Chí Minh

  Lập Kế Hoạch Dự Án: Phát triển kế hoạch dự án chi tiết bao gồm mục tiêu, phạm vi, lịch trình, ngân sách và tài nguyên cần thiết. Xác định và quản lý các rủi ro và nguy cơ có thể ảnh hưởng đến dự án. Quản Lý Tài Nguyên: Phân bổ và quản lý tài nguyên như nhân viên, thiết bị và ngân sách để đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách hiệu quả và hiệu suất. Tổ Chức và Điều Hành Teams: Tạo và quản lý các nhóm làm việc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong dự án. Phối hợp hoạt động của các bộ phận khác nhau để đảm bảo tính hòa hợp và hiệu quả. Giám Sát Tiến Độ: Theo dõi tiến độ của dự án và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dự án được triển khai đúng hạn và đúng kế hoạch. Báo cáo tiến độ cho các bên liên quan. Quản Lý Phạm Vi và Thay Đổi: Đảm bảo rằng phạm vi của dự án được kiểm soát và duy trì trong suốt quá trình triển khai. Quản lý các yêu cầu thay đổi và đảm bảo rằng chúng được đánh giá và triển khai một cách hợp lý. Tương Tác với Khách Hàng và Các Bên Liên Quan: Làm việc chặt chẽ với khách hàng và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng họ được thông tin đầy đủ về tiến độ và kết quả của dự án. Đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của họ.