Lập Trình JavaScript Cơ Bản

Lập Trình JavaScript Cơ Bản

  • Miễn phí

Giá khuyến mãiGiá khuyến mãi 140.000 VND

Giá cũGiá cũ 150.000 VND

Lập Trình JavaScript Cơ Bản

Học Javascript cơ bản phù hợp cho người chưa từng học lập trình. Với hơn 100 bài học và có bài tập thực hành sau mỗi bài học.

Nội dung khóa học

Lập Trình JavaScript Cơ Bản