Mô hình OKRs là gì ? Cách xây dựng, thời gian và đánh giá OKRs 2023

Mô hình OKRs là gì ?

OKR (Objectives and Key Results) là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu được các tổ chức sử dụng để sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một nhiệm vụ chung. Nó bao gồm việc xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn, cùng với một tập hợp các kết quả chính đóng vai trò là chỉ báo về tiến độ hướng tới việc đạt được các mục tiêu đó.

Mô hình OKR được thiết kế để cung cấp sự tập trung, rõ ràng và liên kết, đồng thời đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đang làm việc hướng tới một nhóm mục tiêu chung.

Công dụng của mô hình OKR là gì ?

Công dụng của mô hình OKR là gì ?
Công dụng của mô hình OKR là gì ?

Mô hình OKR được sử dụng để cải thiện sự tập trung, liên kết và tính minh bạch trong các tổ chức bằng cách đặt ra các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Nó giúp các cá nhân và nhóm:

 • Hiểu rõ những gì được mong đợi ở họ
 • Ưu tiên công việc của họ và phân bổ nguồn lực của họ một cách hiệu quả
 • Theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu của họ
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu dựa trên kết quả
 • Liên tục cải thiện quy trình và hiệu suất của họ

Bằng cách sử dụng mô hình OKR các tổ chức có thể đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới cùng một mục tiêu và họ đang đạt được tiến bộ ổn định hướng tới mục tiêu của mình. Điều này có thể giúp tăng cường động lực, trách nhiệm và hiệu suất, đồng thời thúc đẩy kết quả ở tất cả các cấp của tổ chức.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Cấu trúc và nguyên lý làm việc của mô hình OKRs là gì ?

nguyên lý làm việc của mô hình OKRs
nguyên lý làm việc của mô hình OKRs

Cấu trúc của OKRs bao gồm hai phần: Mục tiêu và Kết quả then chốt.

 1. Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả mong muốn hoặc mục tiêu cuối cùng mà một cá nhân hoặc một nhóm nhằm đạt được. Chúng phải THÔNG MINH (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan, Có thời hạn).
 2. Kết quả then chốt: Kết quả then chốt là những kết quả cụ thể, có thể đo lường được, thể hiện sự tiến bộ hướng tới một mục tiêu. Chúng phục vụ như một cách để theo dõi và đo lường tiến độ, và để đảm bảo rằng mục tiêu đang đạt được.

Nguyên lý làm việc của OKRs là cung cấp một cách tiếp cận rõ ràng và tập trung để thiết lập mục tiêu, bằng cách sắp xếp các mục tiêu của cá nhân và nhóm với sứ mệnh và chiến lược chung của tổ chức. Nó hoạt động theo các bước sau:

 • Xác định mục tiêu: Mục tiêu được thiết lập dựa trên sứ mệnh và chiến lược tổng thể của tổ chức.
 • Đặt kết quả chính: Kết quả chính được thiết lập dưới dạng các kết quả cụ thể và có thể đo lường được, thể hiện sự tiến bộ đối với các mục tiêu.
 • Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Các mục tiêu và kết quả chính được ưu tiên dựa trên tầm quan trọng của chúng và các nguồn lực được phân bổ tương ứng.
 • Theo dõi tiến độ: Tiến độ được theo dõi và giám sát thường xuyên để đảm bảo đạt được các mục tiêu và Kết quả chính.
 • Xem xét và tinh chỉnh: Các kết quả được xem xét thường xuyên để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, tinh chỉnh các mục tiêu và quy trình, đồng thời thúc đẩy cải tiến liên tục.

Đặt mục tiêu rõ ràng và tập trung, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một nhiệm vụ chung và theo dõi tiến độ để thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Để bắt đầu với OKRs, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bắt đầu với OKRs
Bắt đầu với OKRs
 1. Đặt phương hướng: Xác định nhiệm vụ và mục tiêu tổng thể của tổ chức, nhóm và cá nhân.
 2. Xác định các kết quả chính: Xác định các kết quả chính cụ thể, có thể đo lường phù hợp với mục tiêu.
 3. Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Đảm bảo có đúng nguồn lực để hỗ trợ các mục tiêu và kết quả chính.
 4. Giao tiếp và giáo dục: Truyền đạt OKRs tới tất cả các bên liên quan, đồng thời cung cấp đào tạo và giáo dục về cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
 5. Thiết lập và theo dõi tiến độ: Thiết lập và theo dõi tiến độ thường xuyên so với các mục tiêu và kết quả chính để đảm bảo rằng chúng đang đạt được.
 6. Đánh giá và điều chỉnh: Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh OKRs dựa trên kết quả và phản hồi từ các bên liên quan.

Bằng cách làm theo các bước này, các tổ chức có thể đặt mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới sứ mệnh chung, đồng thời thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Cách xây dựng OKRs là gì ?

Cách xây dựng OKRs
Cách xây dựng OKRs
 1. Xác định phương hướng mục tiêu: Xác định sứ mệnh chung của tổ chức và mục tiêu cụ thể cho các đội và cá nhân.
 2. Đặt kết quả chính: Xác định các kết quả chính mà mục tiêu sẽ được đo lường bằng cách sử dụng các số liệu cụ thể.
 3. Ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Ưu tiên và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu và kết quả chính.
 4. Theo dõi tiến độ: Thường xuyên giám sát và theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng các mục tiêu và kết quả chính đang được hoàn thành.
 5. Đánh giá và cải thiện: Kết quả được đánh giá thường xuyên để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện các mục tiêu cũng như quy trình.

Bằng cách sử dụng mô hình OKR, các tổ chức có thể đặt ra các mục tiêu rõ ràng, tập trung và có thể đo lường được, sắp xếp các nhóm và cá nhân của họ hướng tới một sứ mệnh chung, đồng thời thúc đẩy kết quả và cải thiện hiệu suất.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Mất bao lâu để triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp ?

Thời gian triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp
Thời gian triển khai mô hình OKRs trong doanh nghiệp

Thời gian cần thiết để triển khai OKRs trong doanh nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của các mục tiêu và nguồn lực sẵn có. Trung bình, có thể mất từ ​​vài tuần đến vài tháng để triển khai đầy đủ hệ thống OKR.

Dưới đây là một số bước cần thực hiện trước khi OKRs có thể được triển khai hiệu quả:

Nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan chính: Đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo cấp cao và các nhóm có liên quan cùng tham gia với hệ thống OKR và hiểu mục đích cũng như lợi ích của nó.

Xác định các mục tiêu và mục tiêu: Xác định rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu cho tổ chức, nhóm và cá nhân.

Chọn công nghệ phù hợp: Chọn giải pháp công nghệ hỗ trợ quy trình OKR và phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo và giáo dục cho tất cả nhân viên về cách thiết lập, theo dõi và đạt được OKRs của họ.

Triển khai và giám sát: Triển khai hệ thống OKR cho tổ chức và giám sát việc thực hiện cũng như hiệu quả của nó thường xuyên.

Sau khi hoàn thành các bước này, hệ thống OKR có thể được triển khai và tích hợp một cách hiệu quả vào văn hóa và hoạt động của tổ chức.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Cách đánh giá mô hình OKRs là gì ?

Đánh giá mô hình OKRs
Đánh giá mô hình OKRs

Xem thêm: KPI là gì ?

Để đánh giá hiệu quả của OKRs, bạn có thể sử dụng các bước sau:

Thường xuyên theo dõi và theo dõi tiến độ so với các mục tiêu và kết quả chính để xem liệu chúng có đạt được hay không. Sử dụng các thước đo cụ thể để đo lường kết quả của các mục tiêu và kết quả then chốt.

Đánh giá hiệu suất của các cá nhân và nhóm liên quan đến OKR của họ và nhận phản hồi từ các bên liên quan về hiệu quả của OKRs và tiến trình đang đạt.

Xem thêm: KPI là gì ? Áp dụng quy trình KPI trong Doanh nghiệp hiệu quả nhất

Kiến Thức Đào Tạo

Điểm mạnh của bản thân và 3 điều kiện cần thiết

Điểm mạnh của bản thân là gì ? 

Chúng ta thường chia sẻ với nhau là mình cần phải hiểu điểm yếu và điểm mạnh của bản thân là gì, rồi tập trung vào thế mạnh của mình để định hướng nghề nghiệp, để định hướng lựa chọn và quyết định.

Khi dấn thân vào những dự án, công việc, nghề nghiệp dựa trên thế mạnh, mình sẽ hăng hái hơn, xuất sắc hơn, sáng tạo hơn, và đương nhiên là vì vậy mà thành công hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điểm mạnh của bản thân là gì, và thứ bạn giỏi chưa chắc đã là thế mạnh. 

Điểm mạnh của bản thân cần phải hội đủ 3 điều kiện:

Điểm mạnh của bản thân cần phải hội đủ 3 điều kiện
Điểm mạnh của bản thân cần phải hội đủ 3 điều kiện

Là thứ bạn giỏi, là thứ tiếp thêm năng lượng cho bạn một cách tự nhiên mỗi khi bạn thực hiện hay dấn thân, và cuối cùng là bạn luôn có hay tự tạo động lực để làm việc đó chứ chẳng bao giờ phải đi vay mượn, nhờ vả động lực hay năng lượng của ai hết.

Khi bạn giỏi một thứ gì đó, ví dụ giỏi tiếp khách, vì bạn biết cách entertain – giải trí cho khách khứa, ăn gì ngon ở đâu, ăn gì uống kèm rượu gì, karaoke khách loại gì thì đưa đi đâu, đi club chơi thì khách nào nên đưa vào ổ nào, quà cáp ai thì nên mua gì tặng sao. Nói chung là các món ăn chơi giải trí bạn rành rẽ trong lòng bàn tay.

Khách đưa vào tay bạn thì không ai mà không chiều được, và đương nhiên bỏ ra thì ai cũng hài lòng đến vô cực. Chẳng hạn bạn giỏi cái môn đó. Nhưng thật ra bạn ghét cay ghét đắng chuyện này. Làm thì phải làm vì việc thảy đến tay và để làm hài lòng sếp thôi, vì nhiệm vụ, vì cái thế phải làm cho con đường công danh sự nghiệp chứ ghét cay ghét đắng ba cái trò ấy, và mỗi khi phải triển xong một trận giải trí như vậy thì bạn cạn kiệt, mệt mỏi, ngán ngẩm đến tận cổ.

Vậy thì đó có thể là thứ bạn giỏi, để chứng tỏ hay để làm hài lòng ai đó chứ không phải là thứ bạn đam mê. Và như vậy, có thể giỏi nhưng không phải là điểm mạnh.

Ngược lại, cũng là thứ bạn làm giỏi như trở bàn tay, vì kiến thức bạn có, vì kỹ năng bạn xịn, vì network bạn có sẵn, và được cái nó là thứ bạn làm hoài không biết mệt, càng làm càng hăng máu, càng thêm năng lượng, càng sáng tạo, càng bày biện ra đủ trò để cho nó hay ho hơn, xịn sò hơn, đỉnh của chóp hơn.

Cách tìm ra điểm mạnh của bản thân

Cách tìm ra điểm mạnh của bản thân
Cách tìm ra điểm mạnh của bản thân

Năng lượng và nhiệt huyết được sinh ra từ việc bạn làm, rồi nó lại được sử dụng để nuôi nấng tinh thần cho bạn tiếp tục làm. Cái vòng tròn khép kín này nó cứ thế mà vận hành, thứ này tiếp năng lượng cho thứ kia, nên dù thấy làm quá trời mà sao vẫn tình bơ, cười hết ga, bung hết cỡ. Năng lượng tích cực nó vỡ oà, làm toả xung quanh con người bạn, lan truyền sang bất kỳ ai may mắn chạm vào.

Không cần ai truyền động lực, truyền cảm hứng hay động viên gì ráo. Bạn như cái máy phát năng lượng, tự tạo tự phát, chạy ầm ầm mà chẳng bao giờ hết nhiên liệu. Khi ở trong trạng thái như vậy, bạn biết đó là điểm mạnh của bản thân mà mình đang tận dụng.

Cho nên, giỏi chưa chắc là điểm mạnh. Điểm mạnh, ngoài giỏi, còn cần thêm yếu tố năng lượng và động lực tự tạo. Giờ, bạn có thể ngồi xuống phản tư xem đâu là thứ mình giỏi và đâu là điểm mạnh để có thể hiểu rỡ hơn, tường tận hơn về bản thân và điểm mạnh của bản thân.

Bài tập rất đơn giản như sau:

 • Liệt kê tất cả những chuyện bạn làm giỏi và được người khác công nhận là bạn giỏi
 • Khoanh tròn những thứ bạn giỏi nhưng chán hay ghét, làm chủ yếu vì bị ép hay vì hoàn cảnh
 • Đánh dấu tick trên những việc bạn vừa giỏi vừa thích, vừa có thêm năng lượng khi làm, vừa có động lực không bao giờ cạn để làm

Giờ thì bạn hiểu rất rõ rồi đó, và biết cần phải tập trung vào điểm mạnh nào để có thể giúp bản thân định hướng, lựa chọn, dấn thân. Thế mạnh cũng có thể được tìm hiểu qua cách làm nghiên cứu (survey) nếu bạn không chắc thế mạnh của bạn là gì hãy thử với các bài trắc nghiệm để biết điểm mạnh của bản thân là gì.

Đương nhiên không phải chỉ 1 cái survey mà giải quyết được hết vấn đề, nhưng ít ra nó có thể làm tài liệu tham khảo định hướng suy nghĩ cho bạn. Làm xong, thử ngồi phản tư xem kết quả có trùng khớp với cách bạn đã và đang tiếp cận và vận hành với thế giới bện ngoài hay không.

Từ đó, bạn có thể hiểu ra thêm về mình, về khuynh hướng chung tạo nên thói quen hay tính cách, thế mạnh của bản thân mình để có thể tập trung khai thác thế mạnh một cách tới ưu nhất, giúp bản thân ngày càng thành công.

Kiến Thức Đào Tạo

8 cách phân biệt giữa kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Phân biệt giữa kĩ năng mềm và kĩ năng cứng

Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng hiện nay không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Tuy nhiên kỹ năng mềm và kỹ năng cứng xuất phát từ những nhu cầu khác nhau nhưng đa số mọi người vẫn thường nhầm lẫn giữa hai kỹ năng này. Bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của Kiến Thức Đào Tạo để hiểu thêm về hai khái niệm trên nhé!

Sức ảnh hưởng của kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Nó còn tùy thuộc vào từng vị trí mà vài trò của kỹ năng mềm và kỹ năng cứng này mang lại, có tầm quan trọng khác nhau.

 • Kỹ năng cứng được xem là giá trị cốt lõi, nền tảng cho kỹ năng mềm phát triển.
 • Kỹ năng mềm tạo nguồn cảm hứng cho kỹ năng cứng và mang lại thành công nhất định cho từng cá nhân hay một tổ chức. Nếu ta xem kỹ năng mềm là sự thúc đẩy khi thực hiện công việc thì kỹ năng cứng được xem như là một gốc rễ để phát triển sự thúc đẩy đó.

Do đó, bạn muốn đạt được hiệu quả cao và tối ưu nhất, phát huy thể mạnh của cả hai kỹ năng. Cần phân biệt được khái niệm giữa hai khái niệm kỹ năng mềm và kỹ năng cứng một cách rõ ràng, cụ thể và áp dụng chúng một cách hài hòa vào cộng việc.

Phân biệt được giữa kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Phân biệt được giữa kỹ năng mềm và kỹ năng cứng
Phân biệt được giữa kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng là thuộc hai mảng kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Sau đây là những đặc điểm giúp bạn phân biệt được hai kỹ năng này:

Khái niệm: Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

 • Kỹ năng mềm: kỹ năng mềm được coi là một hành vi, tư duy và đặc điểm mang tính cá nhân. Trong kỹ năng mềm bao gồm các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đồng cảm,… và một số kỹ năng khác.
 • Kỹ năng cứng: kỹ năng cứng là kỹ năng giúp bạn hoàn thành một công việc cụ thể nào đó. Và kỹ năng này còn được thể hiện qua các bằng cấp, chứng chỉ hay qua các bài kiểm tra. Ví dụ như: kiểm tra đánh máy vi tính, soan thảo văn bản,…

Cách thể hiện

 • Kỹ năng mềm: Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một tiêu chuẩn nào có thể đánh giá về nó. Đa số thì tùy phuộc vào cảm nhận của từng người cũng như quan điểm đánh giá khác nhau.
 • Kỹ năng cứng: Về kỹ năng cứng thì nó được đánh giá các trình độ chuyên môn. Ngoài ra cũng có một số kỹ năng cứng được đánh giá qua các bài kiểm tra hoặc các chứng chỉ liên quan.

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

 • Kỹ năng mềm: kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ nắng ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ nằng đàm phán – thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề,…
 • Kỹ năng cứng: Sử dụng các công nghệ vào quá trình làm việc, đánh máy, thành thạo trong quá trình sử dụng các phần mềm, khả năng vận hạnh các máy móc,…

Tiêu chuẩn đánh giá

 • Kỹ năng mềm: Không có một tiêu chuẩn đánh giá cụ thể, tùy thuộc vào quan điểm đánh giá của từng người.
 • Kỹ năng cứng: Được đánh giá thông qua các trình độ chuyên môn, bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.

Môi trường rèn luyện

 • Kỹ năng mềm: Đa số kỹ năng mềm này được hình thành từ lối sinh hoạt và lối sống hàng ngày. Kỹ năng mềm còn được hình qua những thứ được trải nghiệm và kể cả những bài học xương máu của bản thân, do đó như cầu của kỹ năng mềm rất được trân trọng trong xã hội hiện nay.
 • Kỹ năng cứng: Kỹ năng cứng thì được tích lũy qua trường lớp từ tiểu học cho đến đại học. Trao dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng về chuyên môn thông qua việc tiếp thu thật nhiều kiến thức hay và bổ ích, học hỏi từ những người thành công và trải nghiệm thực tế trên trong môi trường kinh doanh.

Tính chất của kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm mang trong minh tính năng động và còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Mỗi người sẽ biết áp dụng những kỹ năng khác để mang lại một kết quả tốt nhất.
 • Kỹ năng cứng: Mang tính cứng ngắc, ít thay đổi. Do kỹ năng cứng là những kiến thức cố định, nội dung mang tính chính xác, khoa học không thể nào thay đổi linh hoạt như kỹ năng mềm.

Mục tiêu

 • Kỹ năng mềm: Rút ngắn quá trình tiến đến với sự chuyên nghiệp của bạn. Là một nền tảng vững chải cho dù bạn đang ở bất kì công việc nào. Vì vậy, phải được tôi luyện thật kỹ, thật rắn chắc, thật cứng.
 • Kỹ năng cứng: Là tiền đề, công cụ cốt lõi để xây dựng và duy trì công việc, tạo ra thu nhập đảm bảo đời sống.

Kỹ năng mềm cần thiết dành cho sinh viên

Kỹ năng mềm cần thiết dành cho sinh viên
Kỹ năng mềm cần thiết dành cho sinh viên

Ngoài những kỹ năng cứng là nền tền cho sự thành công ở một công việc cụ thể. Thì kỹ năng mềm có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với chúng ta hiện nay nhất là với các bạn sinh viên mới ra trường, thi kỹ năng mềm quan trọng hơn bao giờ hết.

Sau đây KienThucDaoTao.com sẽ cung cấp cho các bạn một số kỹ năng mềm để có thể trang bị cho bản thân hỗ trợ công việc được diễn ra sau này một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình được coi là một kỹ năng cực kì quan trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thuyết trình bạn có thể hiểu là việc bạn đứng trước đám đông và nói về một vấn đề nào đó hoặc bày tỏ quan điểm của cá nhân với mọi người.

Việc bạn thuyết trình một cách tự tin, trôi chảy sẽ có rất nhiều cơ hội trong học tập cũng như làm việc. Từ đó bạn đã thành công khi truyền đạt thông tin của bản thân đến với mọi người. Hỗ trợ bạn trau dồi kỹ năng thuyết trình cũng như thuyết phục cao nhất với người nghe.

Kỹ năng làm việc nhóm

Trong một môi trường học tập lẫn môi trường công việc không ai có thể một mình mà có thể hoàn thành tất cả các quá trình. Đơn giản bản thân bạn chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi. Do đó, kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng bắt buộc đối với các bạn sinh viên.

Hiện nay thì rất nhiều bạn sinh viên còn bỡ ngỡ với kỹ năng và gặp rất nhiều khó khắn ở kỹ năng này. Hiệu quả của việc làm nhóm không cao. công việc không được phân công một cách cụ thể và rõ ràng, không có thời gian hoàn thành công việc cụ thể dẫn đến tình trạng các thành viên trong nhóm không biết làm gì và trì trễ đi tiến độ của nhóm.

Bạn muốn thực hiện tốt được kỹ năng này hãy chủ động lắng nghe nhiều hơn từ nhóm trưởng, tôn trọng ý kiến của mọi người, hạ cái tối mà hãy đề cao tinh thần trách nhiệm,…

Xem thêm: Kỹ năng làm việc nhóm là gì ? 4 lợi ích khi làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng ngoại ngữ

Thời điểm hiện tại nếu bạn có được vốn ngoại ngữ tốt nó sẽ hỗ trợ cho bạn tiến rất xa trong công việc. Đối với các nhà tuyển dụng thì họ sẽ không yêu cầu bạn nói được tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ những ít nhất, bạn cũng có thể giao tiếp cơ bản hay là việc đọc hiểu các tài liệu phục vụ cho việc hong hay công việc.

Đối với việc học thêm một ngôn ngữ mới với các bạn thì không có gì là quá khó cả. Nó không chỉ giúp bạn tự tin hơn khi bản thân được trang bị một ngôn ngữ mới. Đồng thời việc bạn có thêm ngôn ngữ mới thì mức thu nhập của bạn có thể năng cao từ 3 đến 5 lần so với các sinh viên có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm.

Hiển nhiên khi bạn có được ngoại ngữ tốt thì sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty. Do đó, việc có trình độ ngoại ngữ sẽ là một lợi thế vô cùng tốt, mở ra rất nhiều cơ hội hấp dẫn cho các bạn trong sự nghiệp của mình.

Kỹ năng tin học văn phòng

Bản thân rèn luyện được kỹ năng mềm và kỹ năng cứng giúp bạn giải quyết các công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả lại cao hơn. Hiện nay công nghệ 4.0 đang thay thế cho con người trong việc xử lý các số liệu, các con số, cách thức làm việc sẽ chủ yếu trên máy móc hiện đại.

Tin học văn phong không đơn giản chỉ là biết cách sử dụng máy tính, phần mềm mà còn phải biết áp dụng và biến chúng trở thành công cụ hỗ trợ có ít cho bản thân mình.

Tùy thuộc vào từng lĩnh vực và ngành nghề khác nhau bạn sẽ phải áp dụng kỹ năng tin học văn phòng khác nhau, nhưng đâu đó nó vẫn còn sót lại những kỹ năng cơ bản áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp mà đa số phần lớn người xin việc cần biết.

Trên đây là những cách giúp phân biệt kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Bạn hãy nhớ rằng cánh cửa thành công không bao giờ đóng đối với những người biết thay đổi!

Xem thêm:7 Kỹ năng đàm phán hiệu quả dành cho bạn

Kiến Thức Đào Tạo

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống 2022

Kỹ năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống 

Để bản thân bạn có tâm trí khỏe mạnh, cuộc sống luôn vui vẻ sẽ đóng góp một phần nào đó để phát triển sức khỏe của bạn. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống có nghĩa là bản thân có cái nhìn tích cực đồng thời cũng cởi mở hơn. Duy trì và phát triển các thói quen tốt giảm thiểu đi sự căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

Ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn bản thân có được sức khỏe tốt và hạnh phúc. Suy cho cùng chúng ta hăng say làm việc cố gắng từng ngày cũng để có được một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Việc mà bạn tập trung vào lối sống lành mạnh bằng cách ăn uống điều độ, tập thể dục với cường độ thường xuyên được coi là biện pháp tốt nhất cho cơ thể của bạn, nhưng sống cân bằng là bảo vệ sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn. Và việc giảm căng thẳng cần được đặt lên hàng đầu trong danh sách việc cần làm của bạn.

Nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống như:

 • Không biết cách quản lý thời gian hợp lý
 • Chưa xác định được mục tiêu của bản thân
 • Gặp nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ
 • Không có sự quyết đoán về lựa chọn của bản thân

Quản lý thời gian là gì ? Lợi ích của việc áp dụng quản lý thời gian vào công việc 2022

Tác hại của việc mất cân bằng cuộc sống

Việc mất đi sự cân bằng trong cuộc sống sẽ khiển bản thân bạn luôn luôn trong tình trạng khó chịu, cáu gắt, mất tập trung,…

Nếu bạn không nhanh chóng khắc phục và cải thiện nó, bạn có thể bị kiệt sức gây tổn hại đến thể chất cũng như tinh thần. Tệ hơn nữa, hiệu quả công việc giảm sút, làm mất đi tín nhiệm trong công ty.

Đồng thời, xét ở những khía cạnh tiêu cực nhất sức khỏe của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách trầm trọng: Những trường hợp như trụy tim, đột quỵ, trầm cảm đều xuất phát từ triệu chứng căng thẳng quá độ. Nếu bạn đang rơi vào trong các trường hợp sau thì bạn đã đánh mất đi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống:

 • Luôn luôn trong tâm trạng lo lắng cho dù ở bất kì đâu
 • Công việc luôn bị trì hoãn và cần làm nhiều giờ hơn để hoàn thành
 • Năng suất công việc ngày càng giảm
 • Thường xuyên cáu bẳn, mệt mỏi, cảm thấy chán nản và có cảm giác tiêu cực về công việc

Sống cân bằng giữa công việc & cuộc sống, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn

Sống cân bằng giữa công việc & cuộc sống, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn
Sống cân bằng giữa công việc & cuộc sống, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn

Sống cân bằng ở đây có nghĩa là xem xét tất cả các khía cạnh của cuộc sống bạn hiện tại. các mối quan hệ xã hôi, công việc và hạnh phúc về tình cảm của bản thân.

Hầu hết chúng ta dễ đi vào lối mòn là luôn luôn có trách nhiệm với cộng việc và gia đình mà quên mất đi bản thân của mình. Thời gian chăm sóc bản thân là vô cùng quý giá vì nó cung cấp lại năng lượng để bạn có thể hoàn thành tốt tất cả các trách nhiệm của bản thân.

Đến các thiệt bị điện tử khi ta sử dụng lâu còn phải sạc pin và cơ thể của ta cũng như vậy cần nạp năng lượng khi đã hoạt động hết công suất. Do đó hãy nạp lại năng lượng cho bản thân về thể chất cũng như tinh thần cam kết phải dành thời gian cho bản thân mỗi ngày.

Thúc đẩy hạnh phúc và sáng tạo cho bản thân

Tâm thế của bạn thoải mái và hạnh phúc nó sẽ cho bạn cái nhìn tốt hơn về cuộc sống hiện tại. Ngược lại khi bạn căng thằng, mệt mỏi khiến cơ thể của bạn không cảm nhận được gì là hương vị của cuộc sống và tác động vô cùng lớn đến sức khỏe của bản thân. Hiện nay khoa học cũng đã chứng minh việc bạn căng thẳng nó sẽ kìm hãm đi sự sáng tạo của bạn.

Hãy lên một danh sách cụ thể để bản thân có thể thoải mái giảm thiểu đi sự căng thằng trong bạn giúp bạn cân bằng được giữa công việc & cuộc sống:

 • Thức dậy sớm hơn tập thể dục và tận hưởng ly cà phê sáng sớm. Cảm nhận được sự yên tĩnh trước khi mọi người dậy.
 • Biến các hoạt động thường ngày trở nên thú vị hơn. Học nấu một món ăn mới vào buổi tối, hay là chuyển gu âm nhạc, ngâm mình trong bồn tắm với loại hương mới.
 • Hãy cười thật nhiều trong một ngày, vì nụ cười rất tốt cho sức khỏe và giúp bạn giảm bớt đi căng thẳng
 • Tăng cường bộ não của bạn

Mẹo nhỏ giúp bạn cải thiện bản thân hiệu quả nhất

Những kỹ năng giúp bạn cân bằng giữa công việc & cuộc sống

Những kỹ năng giúp bạn cân bằng giữa công việc & cuộc sống
Những kỹ năng giúp bạn cân bằng giữa công việc & cuộc sống

Xác định mục tiêu nào là quan trọng nhất

Quy tắc ưu tiên của kỹ năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống là phải nhìn vào tính thực tế, về những nhu cầu cũng như mục tiêu của nó. Tốt nhất bạn phải biết mình không đủ khả năng để đảm nhận một công việc làm thêm trước khi trao đổi với cấp trên. Còn hơn là bạn đã nhận và làm được nửa chừng mới nhận ra rằng bản thân không đủ sức để tiếp tục thực hiện.

Biết những giới hạn dành cho bản thân

Hiện nay có rất nhiều thông tin về việc sắp xếp thời gian làm việc một cách linh hoạt song song vẫn có thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ trong xã hội. Trong đó có các luật lệ và chính sách tại nơi làm việc. Do đó, bạn hãy tận dụng những luật lệ và chính sách này, giúp bạn nên và không nên làm gì, ngoài ra còn giúp bạn kiểm soát được công việc và có được thời gian để cân bằng lại công việc & cuộc sống.

Thương lượng với sếp

Dù cho bất cứ công việc gì kể cả việc thỏa thuận về thời gian làm việc sao cho linh hoạt, hay xin ở nhà nuôi con nhỏ… việc thỏa thuận này có được thành công hay không thì còn phụ thuộc vào sếp của bạn.

Bạn cần hướng tới một kết quả mà cả bạn và sếp đều mong muốn bằng cách dự đoán trước được những mối quan tâm và lo ngại của sếp, đề ra được những nhu cầu của bạn, làm nổi bật những lợi ích của công việc, đồng thời kiểm tra lại những cảm xúc của bạn.

Quản lý thời gian

Một cách quản lý thời gian hiệu quả nhất đó chính là quản lý thời gian. Ghi chép lại những công việc bạn cần thực hiện cũng như một kế hoạch hành động. Với cách áp dụng này, mà bạn cảm thấy mình cũng không đủ thời gian để thực hiện, bạn có thể kiểm soát thời gian bằng cách xem mình đã sử dụng thời gian thế nào.

Bạn muốn cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống hãy học cách nói “không” đối với những công việc không phải của mình, làm sao khi đến giờ ra về bước ra khỏi công ty mà không thấy bản thân mình có lỗi. Nói “không” với thái độ lễ phép không chỉ hiệu quả mà còn giúp bản thân cảm thấy dễ chịu.

Đề nghị được sự hỗ trợ

Không còn gì tệ hại hơn khi bạn rơi vào tình trạng căng thẳng. Sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự cân bằng trong công việc & cuộc sống vốn có. Hãy học cách thả lỏng và ủy thác lại công việc cho ai đó mà bạn tin tưởng. Nó giúp bạn làm việc mau lẹ cũng như giảm bớt đi sự căng thẳng của bản thân.

Thông thạo được internet

Để tạo ra được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tối thì bạn đừng nên bỏ qua sự tiện lợi của công nghệ. Ngày càng có nhiều công ty đưa dịch vụ hỗ trợ của mình lên internet. Nhờ đó mà có những công việc rất tốn nhiều thời gian đươc giải quyết nhanh chóng thông qua vài cách nhập chuột.

Hiện nay, bạn có thể giao dịch ngân hàng, thanh toán hóa đơn và mua sắm trên mạng, như vậy bạn có thể giảm được stress, đồng thời lại tiết kiệm được những khoảng thời gian quý giá.

Tập trung vào kết quả cuối cùng

Để có thể thúc đẩy bản thân phát triển, điều quan trọng đó chính là đặt sự quan tâm của mình vào những kết quả tích cực. Hành động chính là kẻ thù của sự trì hoãn, do đó hãy cân nhắc việc dành thêm thời gian để bạn có thể ở bên gia đình. Những giây phút sum họp đầm ấm này sẽ là động lực để bạn đạt được hiệu quả cao nhất mỗi ngày.

Xem thêm: Làm thế nào để cải thiện sức khỏe và xây dựng hệ miễn dịch tốt 2022

Kiến Thức Đào Tạo

Thống kê là gì ? Sơ lượt về khoa học thống kê 2022

Thống kê là gì ? Sơ lượt về khoa học thống kê 2022

Thuật ngữ “thống kê” có thể được hiểu theo hai ý nghĩa như sau:

Một là thống kê những dữ liệu (con số) được ghi chép, thu thập để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như số liệu ghi chép về lượng mưa trong năm của một khu vực địa lý; số liệu về dân số, GDP, vốn đầu tư phát triển của một quốc gia; giá trị sản xuất, lao động và vốn sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một năm nào đó …

Hai là thống kê một môn khoa học về hệ thống các phương pháp thu thập và phân tích của dữ liệu về mặt định lượng những hiện tượng nói trên để tìm hiểu bản chất và tính quy luật của chúng, là cơ sở để dự đoán và đưa ra quyết định.

Chẳng hạn, qua số liệu về kết quả sản xuất, lao động và thu nhập của lao động ở một doanh nghiệp theo thời thời gian. Sử dụng các phương pháp của thống kê, ta có thể tính được các chỉ tiêu năng suất lao động, thu nhập bình quân của lao động.

Qua đó phân tích được tính quy luật của sự biến động năng suất lao động và thu nhập bình quân của lao động, phân tích được tính quy  luật của sự biến động năng suất lao động và thu nhập bình quân của lao động, phân tích được tính quy luật giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động… từ đó giúp lãnh đạo doanh nghiệp có được một sự đánh giá tổng quát về tình hình của doanh nghiệp mình, đồng thời đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Thống kê là gì ?

Từ những điều trình bày trên có thể đi đến định nghĩa về thống kê như sau:

Thống kê học là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp để thu thập, tổng hợp phân tích các con số (mặt lượng) của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, nhằm tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất), trong những điều kiện địa điểm và thời gian nhất định.

Trong đó, đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội số lớn, trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Như vậy, đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng, nhưng là mặt lượng của các hiện tượng kinh tế xã hội như:

 • Các hiện tượng về của cải, về nguồn tài nguyên, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên của một vùng, một quốc gia.
 • Các hiện tượng về dân số, lao động: tổng số dân, kết cấu dân số, lao động; phân bố dân số, lao động; biến động dân số, lao động…
 • Các hiện tượng về quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm như giá cả, sản lượng, tổng sản phẩm sản xuất trong nước…
 • Các hiện tượng về đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa nghệ thuật, giáo dục của dân cư như mức sống vật chất là tinh thần (GDP/người); trình độ văn hóa, trình độ nghiệp vụ (tỷ lệ dân số biết đọc, biết viết, tỷ lệ đi học bình quân các cấp)…
 • Các hiện tượng về sinh hoạt chính trị xã hội, an ninh trật tự. (tổng số lượng đoàn viên của quốc gia…).

Các dữ liệu thống kê không phải là những con số trừu tượng, hoặc mang tính số học thuần túy, mà là những con số có ý nghĩa kinh tế – xã hội nhất định, giúp ta nhận thức được hiện tượng nghiên cứu.

Thống kê học nghiên cứu hiện tượng số lớn, tức là một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị hợp thành. Thông qua nghiên cứu số lớn các đơn vị hiện tượng cá biệt nhằm loại bỏ tác động ngẫu nhiên, riêng lẽ cá biệt của chúng, lam bộc lộ rõ tính tất nhiên, tính phổ biến, điển hình chung của số lớn hiện tượng nghiên cứu. Từ đó chỉ ra những đặc trưng, bản chất, tính quy luật chung nhất của tổng thể hiện tượng nghiên cứu.

Mặc dù thống kê học nghiên cứu hiện tượng số lớn, song không có nghĩa là bỏ qua việc nghiên cứu các hiện tượng cá biệt (đơn vị tổng thể). Giữa hiện tượng số lớn và hiện tượng cá biệt có mối quan hệ biện chứng với nhau. Mặt lượng của hiện tượng số lớn được tổng hợp từ mặt lượng của các hiện tượng cá biệt, xử lí mặt lượng này theo một số tiêu chí nào đó sẽ làm bộc lộ bản chất và tính quy luật của hiện tượng số lớn.

Cơ sở lý luận và phương pháp luận của thống kế

phương pháp luận của thống kế
phương pháp luận của thống kế

Môn Thống kê học được hình thành trên cơ sở lý luận từ các môn khoa học chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin và môn kinh tế chính trị Mác – Lênin.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học của chủ nghĩa Mác – Lênin là nền  tảng lý luận việc nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ chặt chẽ với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu. Các học thuyết kinh tế học cho phép so sánh đối chiếu, nhằm phản ánh một cách chính xác hơn các nội dung của các phạm trù kinh tế cơ bản cũng như của hệ thống chỉ tiêu kinh tế.

Chủ nghĩa duy vật biện chúng, lý thuyết xác suất thống kê là cơ sở phương pháp luận của thống kê học. Lý thuyết xác suất thống kê nêu lên phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tính các chỉ tiêu và phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội. Ngoài ra thống kê còn sử dụng một số phương pháp toán học như phương pháp số trung bình, phương pháp số tương đối, phương pháp số bình quân…

Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

khái niệm thường dùng trong thống kê
khái niệm thường dùng trong thống kê

Tổng thể và đơn vị tổng thể thống kê

Thống kê dùng khái niệm tổng thể thống kê để chỉ đối tượng nghiên cứu cụ thể. Tổng thể thống kê là hiện tượng số lớn, gồm những đơn vị (phần tử) cá biệt cấu thành nên hiện tượng cần được quan sát, tổng hợp, phân tích về mặt lượng của chúng. Ví dụ như tổng số doanh nghiệp trên một địa bàn, tổng số sinh viên trong một trường đại học… Từ đó, ta có thể rút ra khái niệm về tổng thể thống kê như sau:

Tổng thể thống kê là tập hợp những đơn vị hoặc phần tử thuộc hiện tượng nghiên cứu cần được quan sát, thu thập và phân tích mặt lượng của chúng theo một hoặc một số tiêu thức nào đó.

Về phạm vi, tổng thể thống kê có thể là hữu hạn hoặc là vô hạn. Do đó, khi xác định một tổng thể cần thiết phải xác định giới hạn về thực thể và giới hạn về thời gian và không gian.

Đơn vị tổng thể là các đơn vị cá biệt cấu thành nên tổng thể thống kê.

Trong trường hợp nghiên cứu thống kê nhất định, các đơn vị tổng thể là những phần tử không thể được chia nhỏ hơn nữa và là nơi phát sinh ra nguồn thông tin ban đầu cần thu thập. Chẳng hạn, toàn bộ các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam tại một thời điểm nào đó là một tổng thể thống kê, trong đó mỗi doanh nghiệp là một đơn vị tổng thể. Dân số Việt Nam là một tổng thể thống kê, trong đó mỗi người dân là một đơn vị tổng thể…

Đơn vị tổng thể là căn cứ quan trọng để xác định phương pháp điều tra thích hợp, để tiến hành tổng hợp thống kê và áp dụng những công thức tính toán khi phân tích thống kê.

Phân loại theo trực quan

Dựa vào đặc điểm nhận biết hay không nhận biết được của các đơn vị tổng thể (bằng trực quan): người ta chia tổng thể thống kê ra thành tổng thể bộc lộ và tổng thể  tiềm ẩn.

Tổng thể bộc lộ

Tổng thể bộc lộ là tổng thể gồm các đơn vị cấu thành có thể xác định được bằng phương pháp trực quan. Ví dụ: tổng thể dân số của một quốc gia, tổng thể doanh nghiệp đóng trên địa bàn của một địa phương…)

Tổng thể tiềm ẩn

Tổng thể tiềm ẩn là tổng thể gồm các đơn vị cấu thành không thể nhận biết được bằng trực quan được gọi là tổng thể tiềm ẩn. Ví dụ: tổng thể những người yêu thích nhạc nhẹ, hâm mộ bóng đá…

Phân loại theo tính đồng chất

Dựa vào các đặc điểm chung giống nhau và không giống nhau (tính đồng chất) của tổng thể thống kê so với mục đích nghiên cứu: người ta chia tổng thể thống kê thành tổng thể đồng chất và tổng thể không đồng chất.

 • Tổng thể đồng chất: là tổng thể gồm các đơn vị cấu thành có đặc điểm chung giống nhau theo mục đích nghiên cứu, các đặc điểm chung này cũng chính là các đặc điểm hình thành nên tổng thể thống kê. Ví dụ: tổng thể sinh viên của một trường đại học, tổng thể các bác sĩ trong một bệnh viện…
 • Tổng thể không đồng chất: là tổng thể gồm các đơn vị cấu thành khác nhau về loại hình và không có các đặc điểm chung giống nhau theo mục đích nghiên cứu. Ví dụ: tổng thể hành khác trên một chuyến tàu là tổng thể không đồng chất nếu mục đích nghiên cứu là tìm hiểu tình hình thu nhập, việc làm hoặc trình độ tay nghề.

Quá trình nghiên cứu thống kê

Quá trình nghiên cứu thống kê
Quá trình nghiên cứu thống kê

Đối tượng nghiên cứu của thống kê là những hiện tượng phức tạp, nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ, nhiều hình thái. Do vậy, việc nghiên cứu thống kê phải có quy trình chặt chẽ và khoa học.

Với mục đích nhằm miêu tả các hiện tượng kinh tế xã hội khác nhau từ mặt lượng sang mặt chất, trên cơ sở các khái niệm, chỉ tiêu… Để rút ra những nhận xét, kết luận về bản chất của hiện tượng đó cũng như tính quy luật và mối liên hệ giữa chúng. Những kết luận phải mang ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Vì vậy, quá trình nghiên cứu thống kê phải được mô hình hóa. Mô hình nghiên cứu thống kê phải đạt được những yêu cầu sau đây:

 • Một là phải phản ánh được đối tượng nghiên cứu có cơ sở kinh tế xã hỗi của vấn đề cần nghiên cứu.
 • Hai là khẳng định các phương pháp truyền thống có cải tiền và hoàn thiện, đồng thời vận dụng thêm những phương pháp mới.
 • Ba là phải có tính khả thi, dễ sử dụng, dễ phổ biến, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác nghiên cứu thống kê.

Xem thêm: 12 công cụ quản lý thời gian hiệu quả nhất dành cho Học sinh – Sinh viên

Kiến Thức Đào Tạo

Top 10 ý tưởng bán hàng online lợi nhuận cao với vốn đầu tư ít

Top 10 ý tưởng bán hàng online lợi nhuận cao với vốn đầu tư ít

Kinh nghiệm để bán hàng online đạt được lợi nhuận cao trong khi đó vốn đầu tư của bạn chỉ có 10 triệu đồng. Rất phù hợp cho những người mới khởi nghiệp để trải nghiệm môi trường kinh doanh này.

Bản thân bạn đang khao khát muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng online này nhưng chỉ có số vốn ít ỏi 10 triệu đồng đừng vội nản lòng, Hãy trải nghiệm lĩnh vực kinh doanh bán hàng online nó sẽ đem lại thu nhập kinh ngạc cho bạn. Giải pháp bán hàng online sẽ giúp bạn tháo gỡ khó khăn về tài chính, dễ dàng đăng bán trên nhiều kênh và hút khách mua hàng. Vậy bạn hiểu như thế nào là bán hàng online? Bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời rõ ràng cho bạn và giúp bạn hiểu thêm về mô hình kinh doanh bán hàng online này.

Bán hàng online là gì?

Bán hàng online là gì?
Bán hàng online là gì?

Bán hàng hàng online chình là hình thức kinh doanh qua hệ thống trực tuyến, như tiếp thị sản phẩm của mình thông qua các trang điện tử như Facebook, zalo, ứng dụng bán hàng,… mà bản thân không cần trực tiếp đến cửa hàng.

Lĩnh vực bán hàng online này rất chủ động về địa điểm làm việc, bạn có thể ngồi bất kì đâu cũng có thể đăng bán các sản phẩm, trao đổi với khách hàng về sản phẩm của mình thông qua internet cũng như phương thức thanh toán, đặt hàng. Việc còn lại thì chỉ nhờ vào đơn vị vẩn chuyển tới và lấy hàng đi giao cho khách.

Lĩnh vực bán hàng online này rất phù hợp cho người mới bước chân vào môi trường kinh doanh vì vốn đầu tư nó không cao và tiết kiệm cho bạn. Kinh doanh với mô hình bán hàng online này bạn sẽ không tốn tiền thuê mặt bằng bởi vì bạn có thể tạo cả một gian hàng trên các trang điện tử như Facebook, Shoppe, Tiki, Lazada,…

10 ý tưởng bán hàng online lợi nhuận cao với vốn đầu tư ít

bán hàng online lợi nhuận cao với vốn đầu tư ít
bán hàng online lợi nhuận cao với vốn đầu tư ít

1. Bán quần áo online

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn mặc đẹp của mọi người có xu hướng tăng cao. Do đó việc bán quần áo thời trang là mặc hàng rất dễ bán vì nhu cầu mọi người sử dụng nhiều, ít vốn và lợi nhuận cao.

Bạn có thể chủ động lựa chọn đối tượng để mình kinh doanh mà mình nhắm đến. Nếu đối tượng đó là học sinh, sinh viên thì bạn nhập các nguồn hàng giá rẻ rất phù hợp vốn bạn đang có cũng như đối tượng mà bạn nhắm đến.

Hãy sử dụng vốn đầu tư của mình một cách thông minh và đạt hiệu quả tối ưu nhất, lấy nguồn hàng từ các chợ đầu mối lớn hoặc nhập trực tiếp ở xưởng may với số lượng lớn. Sau đó bạn chụp những sản phẩm của mình đến người tiêu dùng thông qua các ứng dụng điện tử. Nếu muốn chăm chút cho sản phẩm của mình thì nhờ bạn bè có vóc dáng đẹp làm người mẫu cho sản phẩm của bạn.

Sau khi hoàn thành các giai đoạn trên bạn sẽ ngồi check tin nhắn khi có khách hàng đặt hoặc gọi điện trực tiếp tới bạn. Bạn phải tương tác thật nhanh để tư vấn và chốt đơn hàng. Vì việc chốt đơn hàng sẽ được ưu tiên trong linh vực bán hàng online này. Bạn càng chốt được nhiều đơn hàng thì doanh thu của bạn cũng được kéo theo.

Khi bạn đã có được nguồn hàng cũng như người mua hàng ổn định thì bạn mới tính được tới việc mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đầu tư cho sản phẩm của mình chất lượng hơn, mẫu hàng độc lạ đánh vào tâm lý xu hướng giới trẻ hiện nay.

2. Bán mỹ phẩm online

Bán mỹ phẩm online
Bán mỹ phẩm online

Lợi thế rất lớn của các măt hàng mỹ phẩm online đó là mức giá tốt hơn nhiều so với cửa hàng chính hãng. Cũng chính vì điều này hội chị em rất là ưa chuộng việc mua mỹ phẩm trên mạng

Kích thước mỹ phẩm nhỏ gọn, dễ đóng gòi vận chuyển mang đến nhiều lợi cho người kinh doanh. Nên đã có rất nhiều thương hiệu, trang bán hàng thành công khi kinh doanh mặt hàng này.

3. Bán vật dụng handmade

Bán vật dụng handmade
Bán vật dụng handmade

Nói sơ qua cho bạn hiểu như nào là đồ handmade. Đó là sản phẩm được làm thủ công một cách tỉ mỉ kèm theo đó là sự sáng tạo nhằm biến đổi cũng như kết hợp từ nhiều các chất liệu thô khác với nhau. Các sản phẩm handmade như là thiệp mời, đồ len, ví,… rất được mọi người yêu thích bởi vì mang tính độc lạ, cá tính.

Nếu bạn khéo tay, có đam mê với đồ handmade cũng như muốn thử sức với môi trường kinh doanh bán hàng online thì đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền này nhé.

Với vốn đầu từ chỉ vài triệu đồng để mua vật liệu sau đó thì dành thời gian để sáng tạo và thực hiện nó một cách tỉ mỉ nhất thì bạn có thể đăng bán online hoặc bạn cũng có thể nhận ý tưởng từ khách hàng sau đó sáng tạo ra sản phẩm đúng với ý tưởng ban đầu mà bạn đã thỏa thuận với khách hàng.

Giới trẻ hiện rất thích những đồ vật handmade bởi vì nó mang tính chất độc quyền và không đụng với bất kì mặt hàng nào trên thị trường. Do đó việc kinh doanh đồ handmade không quá khó đối với vốn kinh doanh 10 triệu đồng.

4. Bán đồ ăn vặt online

Bán đồ ăn vặt online
Bán đồ ăn vặt online

Bạn hãy đánh vào tâm lý lười đi ăn của giới trẻ hiện nay, thích đồ ăn ngon lạ nhưng lại lười đi đến quán. Do đó mô hình bán đồ ăn đang rất phổ biến hiện nay, nhất là sinh viên, dân văn phòng.

Món ăn vặt thì bạn có vô vàn sự lựa chọn như là gà rán, cơm cuộn, món ăn Hàn Quốc, trà sữa,…Với số vốn hiện tại là 10 triệu đồng bạn thoải mái lựa chọn nguồn hàng cách chất lượng chất. Hãy trang bị một tủ lạnh để có thể bảo quản các nguyên liệu một cách tốt nhất.

Xu hướng mọi người rất dễ bị kích thích qua hình ảnh. Do đó bạn cũng nên đầu tư cho mình khả năng chụp ảnh làm cho sản phẩm của bạn thật đẹp và ngon miêng trên các ứng dụng điện tử.

Điều lưu ý khi bạn kinh doanh bán hàng online

lưu ý khi bạn kinh doanh bán hàng online
lưu ý khi bạn kinh doanh bán hàng online
 • Lựa chọn ứng dụng bán hàng phù hợp

Sự phát triển công nghệ thông tin hiện cũng như các trang mạng xã hội giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn và sở hữu cùng một lúc nhiều kênh bán hàng online hơn. Ứng dụng điện tử luôn có các tính năng hỗ trợ như Facebook livestream, Instagram livestream,… càng giúp người kình doanh bán hàng online thuận lợi hơn trong việc đưa sản phẩm tiếp cận đến khách hàng.

Tham gia vào các sàn thương mại điện tử đang rất phổ biến hiện nay. Nhưng mức độ cạnh tranh của nó cực kì cao, bạn phải thường xuyên chạy theo cuộc đua các khuyển mãi để thu hút khách hàng cũng như cạnh tranh với các đối thủ còn lại.

Nếu bạn không muốn bị quá phụ thuộc hoặc phải mất phí cho mỗi sản phẩm để trả cho sàn, đừng quên tập trung phát triển shop của mình trên các kênh mạng xã hội.

 • Bảo đảm được chất lượng sản phẩm khi đưa đến khách hàng

Có nhiều người kinh doanh ham lợi nhuận nên đã nhập những mặt hàng kém chất lượng, làm giã mẫu mã của hãng nổi tiếng về bán với giá hời hơn.

Tất nhiên là nó sẽ mang lại nhu nhập cao cho bạn nhưng lương khách quay lại với bạn lần hai sẽ rất ít và đây cũng không phải là một chiến lược lâu dài. Chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quyết định đến sự sống còn của công việc kinh doanh bán hàng online. Đừng coi nhẹ điều này chỉ vì muốn chạy theo lợi nhuận.

 • Đảm bảo được chất lượng chăm sóc, dịch vụ đối với khách hàng

Song song với chất lượng sản phẩm thì yếu tố từ dịch vụ, chăm sóc khách hàng cũng ảnh hưởng không kém xem xét từ việc bán hàng online bạn có thể trở thành một seller thành công hay không?

Có nhiều yếu tố liên quan đến dịch vụ như phản hồi khách hàng, tư vấn cho khách hàng, giải quyết với khách hàng về vấn đề vận chuyển chậm, bảo hành sản phẩm, chế độ bảo hành,…

Luôn luôn cố găng trả lời khách hàng cách nhanh nhất với một thái độ tận tình và nhiệt huyết nhất có thể. Cũng đừng quên rằng vì đây là hình thức kinh doanh bán hàng online lâu dài nên hãy làm cho khách hàng muốn quay lại với chúng ta thêm nhiều lần nữa.

Xem thêm: Tìm hiểu tâm lý khách hàng chi tiết nhất 2021

Danh sách việc làm bán thời gian tại nhà kiếm tiền triệu mỗi tháng 2022

Danh sách việc làm bán thời gian tại nhà vô cùng hấp dẫn, kiếm tiền triệu mỗi tháng 2022

Ngoài thời gian hành chính mọi người thường có xu hướng tìm kiếm thêm các công việc làm bán thời gian tại nhà, vì vậy việc làm bán thời gian tại nhà ngày càng được phát triển và đa dạng ngành nghề tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất.

Vậy công việc mà bạn muốn kiếm thêm thu nhập tại nhà, một việc làm bán thời gian những lại có thu nhập cao gồm công việc gì? Khi có dịch bệnh xuất hiện thì ngành nghề này lại càng phát triển hơn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn cách kiếm tiền triệu tại nhà với những công việc đơn giản, tích lũy kinh nghiệm một cách hiệu quả.

Sơ lượt qua về khái niệm việc làm bán thời gian tại nhà?

Đây chính là loại hình làm việc chủ động về thời gian và thích hợp với khả năng của từng người. Bản chất của công việc cực kì linh hoạt. Do đó, bạn có thể trao đôi công việc, bàn luận công việc, bàn kế hoạch thông qua interner và không cần bạn có mặt tại nơi làm việc

Việc làm bán thời gian tại nhà là một hình thức làm thức tự do về thời gian và địa điểm làm việc. Bởi vì đơn vị tuyển dụng không quản lý thời gian làm việc đối với họ, nhưng họ sẽ kiểm trả chất lương làm việc tại cũng như tốc độ hoàn thành công việc được giao.

Bạn chỉ việc hoàn thành công việc được giao và gửi đi, tiền lương sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc bất kì hình thức trả lương nào mà bạn muốn.

Hình thức làm việc này thì rất thích hợp với những người có nhiều thời gian hoặc những người biết quản lý thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, nó có lợi về việc giúp bạn tăng thêm thu nhập, thời gian làm việc và địa điểm làm việc được chủ động nhưng công việc làm thêm này vẫn chứa nhiều rủi ro. Đó chính là người lao động sẽ dễ bị người sử dụng lao động lừa gạt khi đã hoàn thành công việc hoặc kết hợp làm ăn với công ty kém uy tín.

Đó cũng chình là lý lo chúng tôi sẽ cho bạn những danh sách làm việc tại nhà uy tín.

Danh sách các công việc làm bán thời gian dễ kiếm tiền 

công việc làm bán thời gian dễ kiếm tiền 
công việc làm bán thời gian dễ kiếm tiền
 • Việc làm bán thời gian tại nhà: viết content

Lĩnh vực marketing trực tuyển xưng vương, kèm theo đó nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho công việc này lại càng tăng cao. Nếu bạn có khả năng viết tốt, có tư duy sáng tạo về nội dung thì việc kiếm tiền ở công việc bán thời gian này không hề khó khăn. Bạn rất dể bắt gặp công việc này tại các Fanpage Facebook chằng hạn tuyển dụng Marketing, lời hay ý đẹp,….

Nhu cầu tuyển dụng cho công việc viết content này rất nhiều song song công việc này cũng chứa nhiều rủi ro khi nhà tuyển dụng không trả tiền, không thành toán lương khi bạn đã hoàn thành deadline,..

Vì vậy khi bắt tay vào công việc này dưới dạng trực tuyến bạn nên yêu cầu ban tuyển dụng đặt cọc trước một khoản tiền. Vì là do khoảng cách làm việc từ xa nên bản thân bạn cũng nên quan tâm bài viết và đầu tư nhiều chất xám cho bài viết đó.

 • Việc làm bán thời gian tại nhà: Streamer

Việc làm bán thời gian tại nhà: Streamer
Việc làm bán thời gian tại nhà: Streamer

Streamer là công việc của nhiều người phát sóng trực tuyến trên nhiều lĩnh vực như Facebook, Youtube, nonolive,… khi chơi game. Thu nhập của nghề này thì ở nhiều nguồn như lượt xem, tiền quảng cáo, lượt đăng ký, tiền donate từ người hâm mộ.

Nếu bạn nổi tiếng trong ngành này thì sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như các hợp đồng truyền thông từ các nhãn hiệu. Ví dụ một số streamer đừng đầu Việt Nam như là Độ mixi, Cris Devil Gamer,…

Yếu tố để bạn trở thành Streamer thu hút được nhiều người xem cũng như người đăng ký là do kỹ thuật quay và phát video đến với mọi người. Kỹ năng chơi game, phong thái khi chơi cũng như cách giao lưu với mọi người trên sóng trực tiếp thực sự lôi cuốn.

Ngoài ra, ngoại hình cũng rất là quan trọng, do đó các bạn nữ có ngoại hình dễ thương thiện cảm thì sẽ có nhiều lợi thế trong ngành này hơn.

 • Việc làm bán thời gian tại nhà: Bán hàng online

Việc làm bán thời gian tại nhà: Bán hàng online
Việc làm bán thời gian tại nhà: Bán hàng online

Trong những năm gần đây các trang thương mại lớn như Shoppe, Lazada, Tiki,… phát triển cách mạnh mẽ, không ngừng nhằm khẳng định nhu cầu mua hàng hóa online của người tiêu dùng rất lớn.

Do đó, công việc bán hàng online là một nghề rất hấp dẫn, ngoài hình thức bán trên mạng, bạn có thể mở rộng hình thức kinh doan của bản thân thông qua việc tạo lập các trang fanpage trên Facebook và trên các trang thương mại điện tử.

Tuy nhiên ngành nghề nào cũng yêu cầu các bạn một kỹ năng nhất định và bán hàng online nó cũng không ngoại lệ. Bạn cần có chút khéo léo, kiên trì cũng như việc sáng tạo trong nội dung giới thiệu sản phẩm đến khách, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Từ đó, bạn mới thúc đẩy được doanh thu trong bán hàng.

. Việt làm bán thời gian tại nhà: Chỉnh sửa lỗi và nội dung của văn bản

Chỉnh sửa nội dung cho câu từ nó trở nên trôi chảy, ý nghĩa thể, cấu trúc phù hợp và không mắt lỗi chính tả.

Công việc này khá mới nhưng cũng là cách hay giúp bạn chủ động tăng thu nhập trong thời gian rảnh. Tất nhiên, lương sẽ được thanh toán dựa trên số lượng bài bạn chỉnh sửa.

 • Việc làm bán thời gian: Gia sư online

Việc làm bán thời gian: Gia sư online
Việc làm bán thời gian: Gia sư online

Công việc này rất phù hợp cho các bạn sinh viên ngành sự phạm, hoặc những bạn có kiến thức và khả năng truyển đạt đến người nghe tốt. Thường thì có thể nhận làm gia sư cho các trung tâm tiếng anh, trung tâm đào tạo tin học,…

 • Chăm sóc các Fanpage / quản lý Facebook

Việc này không còn quá xa lạ với nhừng người làm thêm tại nhà hiện nay. Công việc phù hợp đa dạng đối tượng và có nhiều thời gian rãnh rỗi. Đối tượng mà ngành nghề này muốn nhắm đến đó là các học sinh – sinh viên và nhân viên văn phòng.

Nếu bạn chọn quản lý Facebook thì sẽ có hỗ trợ xoay hoặc cả ngày. Hiện nay công nghệ ngày càng phát triển nên hình thành nên nhiều Fanpage bán quần áo, shop quần áo hoặc Fanpage tuyển dụng,….

Nhiều Fanpage sẽ cần nhân sự cho việc trực đêm, do đố lương những chỗ này sẽ cao hơn bình thường. Nếu bản thân bạn là tín đồ của việc “cú đêm” thì bạn có thể làm thêm công việc này và có thêm thu nhập cho cuộc sống.

Chăm sóc các Fanpage / quản lý Facebook
Chăm sóc các Fanpage / quản lý Facebook
 • Bán đồ ăn, đồ ăn vặt online

Nếu bạn có năng khiếu về nấu nướng, đam mê với đồ ăn và luôn tìm tòi để tạo ra những món ăn thì đừng chờ nữa mà hay thử ngay hình thức bàn đồ ăn online hiện nay đang rất phổ biến. Kinh doanh bán đồ ăn tại nhà hiện nay rất thích hợp cho những bạn trẻ sinh viên hoặc các chị em có nhiều thời gian rãnh rồi mà lại không tốn quá nhiều vốn.

Tự tin vào khả năng nấu nướng của mình song song kết hợp với xu hương ăn uống của thị trường bạn có thể kinh doanh: bánh bông lan trứng muối, khô gà, đồ ăn Hàn Quốc,….Một khi bạn có thể niềm đam mê ẩm thực, sự yêu thích những công việc vào bếp thì thật là phí khi bạn lại không kiếm tiền tại nhà bằng hình thức kinh doanh đồ ăn như vậy.

 • Chăm sóc thú cưng

Chăm sóc thú cưng
Chăm sóc thú cưng

Những bạn đam mê với động vật yêu thương nó như người người thân trong gia đình thì đây là ngành nghề giúp bạn lan tỏa được tình yêu đối với động vật như đam mê của bạn về ngành y. Vừa được thỏa mãn đam mê chăm sóc những chú chó mèo, mà bản thân mình không có đủ điều kiện mua được nhưng cũng chính công việc đó đem lại nguồn thu nhập cao cho bản thận bạn.

Hãy mở những dịch vụ chăm sóc thú cưng khi chủ bận công tác, cung cấp thức ăn chuyên cho thú cưng, hoặc mát xa, trang điểm, dắt đi dạo,… chắc chắn đem lại cho bạn thu nhập đáng kể trong thời gian rảnh đấy`

 • Nhân viên tổng đài

Đây là công việc mà bạn phải tư vấn khách hàng qua điện thoại nên bạn sẽ phải thực sự kiên trì và lắng nghe khách hàng cho dù khách hàng có phản ứng như thế nào đi nữa. Bạn phải thật khéo léo tình tế trong từng câu nói của mình. Vì ông bà xưa ta đã dạy câu tục ngữ: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nói chuyện một cách lành mạch, rõ ràng và có kiến thức về lĩnh vực bạn cần tư vấn cho khách hàng. Khi giao tiếp với khách hàng bạn cần có thái độ niềm nở, lịch sự dù không phải là giao tiếp đối mặt.

Nhận xét chung về công việc nhân viên tổng đài nó không quá phức tạp chỉ yêu cầu nhân sự có một giọng nói nhẹ nhàng và giao tiếp nhanh nhẹn, khéo léo. Nếu bản thân bạn cảm thấy đủ tự tin về chất giọng của mình thì có thể ứng tuyển vào vị trí nhân viên trực tổng đài cho nhiều công ty.

Ở nước ngoài thì mô hình telesales làm thêm tại nhà đã khá phổ biến. Nhưng ở Việt Nam, hình thức này còn khá mới mẻ và mới chỉ có đơn vị Telepro đang thực hiện. Mức lương của công việc làm thêm tại nhà này khá cao, khoảng 10.000 VND/ 1 cuộc gọi, chưa kể việc bạn có thể nhận được hoa hồng nếu chốt thành công. 

Sau đây chính là những lưu ý cho bạn trước khi bắt đầu nhận việc làm bán thời gian

5 lưu ý khi bạn bắt đầu công việc làm bán thời gian 

5 lưu ý khi bạn bắt đầu công việc làm bán thời gian 
5 lưu ý khi bạn bắt đầu công việc làm bán thời gian

1. Chi phí tuyển dụng

Ngoại trừ các công việc thủ công yêu cầu bạn phải đặt cọc trước khi nhận sản phẩm về nhà làm, nhà tuyển dụng uy tín họ sẽ không bao giờ thu bất kỳ khoảng chi phí nào cho làm việc bán thời gian tại nhà.

Do đó, nếu đơn vị marketing quảng cáo với công việc nhẹ nhàng nhưng lương thì cựu kì hấp dẫn….bạn nên chủ động né xa chỗ tuyển dụng ấy càng sớm càng tốt.

2. Tìm kiếm việc làm bán thời gian qua các website uy tín

Các website tuyển dụng như Vietnamwork, Careerbuilder, Timviecnhanh đôi khi cũng có đăng tuyển một số công việc bán thời gian. Do đó, đây cũng là nguồn tìm việc uy tín mà bạn nên tham khảo. Hoặc website Accesstrade.vn dành cho các bạn lựa chọn hình thức kiếm tiền bằng MMO cũng là một trang thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ.

Ngoài ra, kênh đăng tuyển cộng tác viên phổ biến nhất vẫn là các hội nhóm uy tín trên Facebook. Vì vậy, bạn hãy gia nhập làm thành viên và tìm cơ hội việc làm cho mình.

Tiếp đến, một số diễn đàn lớn cũng có chuyên mục “Việc tìm người” nên bạn dễ dàng có thêm sự lựa chọn tìm việc cho bản thân.

3. Xem xét công ty tuyển dụng

Trước khi quyết định hợp tác với đơn vị tuyển dụng, bạn đừng quên xem xét kỹ các thông tin về họ để tránh bị lừa đảo.

4. Xem xét mức lương

Đi cùng với trách nhiệm là quyền lợi. Vì thế, bạn hãy xem xét mức lương họ đề xuất so với tính chất công việc có phù hợp hay chưa.

Đồng thời, bạn cũng tìm hiểu thông tin mức lương của mặt bằng chung, để có cơ sở so sánh và trao đổi cùng nhà tuyển dụng. Điều này giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của bạn.

5. Lưu ý về thời gian yêu cầu của việc làm bán thời gian

Thời gian là một trong các yếu tố được đặt lên hàng đầu để quyết định nhận hay không công việc làm bán làm thêm tại nhà. Bởi bạn phải đảm bảo cân đối giữa công việc chính, thời gian rảnh và thời gian nghỉ ngơi. Do đó, khi nhận việc, bạn hãy cẩn thận xem kỹ yêu cầu về tiến độ. Trong trường hợp, tiến độ quá gấp, bạn hãy trao đổi cùng người quản lý để thương lượng thời gian cho phù hợp.

Việc làm bán thời gian không khó nếu bạn đã đọc qua bài viết bạn sẽ có kinh nghiệm và lưu ý của những điều chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Chắc một điều bạn sẽ có một công việc ổn đinh và thu nhập hàng tháng tâng dần theo năm tháng.

Xem thêm: 7 công việc kiếm tiền online thu hút nhất hiện nay

Kiến thức đào tạo

5 bước quản lý thời gian hiệu quả trong công việc

5 bước quản lý thời gian hiệu quả trong công việc

Quản lý thời gian là gì ? Quản lý thời gian là quá trình bản thân bạn lên một kế hoạch, sắp xếp và dành thời gian cho từng công việc cụ thể, từng chi tiết khi nào hoàn thành được mục tiểu đề ra thì thôi. Thời gian không chờ một ai, nếu bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt thì quỹ thời gian của bạn càng có hiệu quả. Hiệu quả của viêc bạn có kỹ năng quản lý thời gian được thể hiện qua kết quả công việc làm, nó không phụ thuộc vào độ nhanh hay chậm của công việc.

Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian trong công việc

Mọi người hay nói nhiều về vấn đề phải có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý thời gian hiệu quả, vậy thì quản lý thời gian có tầm quan trọng như thế nào trong công việc và đem lại hiệu quả gì.

Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian
Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian
 • Nâng cao tần suất làm việc

Có được kỹ năng quản lý thời gian bạn sẽ sắp xếp được thời gian và lên kế hoạch cho các nhiệm vụ hàng ngày. Dựa vào cách làm này bạn sẽ tập trung vào những việc quan trọng mà hoàn thành trước. Bạn quản lý thời gian hiệu quả thì công việc ngày càng tăng cao. Sử dụng thơi gian một cách hợp lý còn giúp bạn có nhiều sự sáng tạo trong công việc, nhờ vào những khoảng thời gian rãnh mà bạn đã sắp xếp từ trước.

 • Giảm bớt đi áp lực khi làm việc

Việc bạn làm chủ được thời gian hạn chế đi áp lực trong công việc, tạo cảm giác thoải và lúc nào cũng muốn bắt tay ngay vào công việc. Bạn sẽ tập trung tối đa vào công việc và sẽ có nhiều cơ hội để bạn thăng tiến. Từ đó, bạn sẽ có thời gian dành cho gia đình, bản thân và các mỗi quan hệ khác ngoài xã hộ. Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực hơn.

 • Có thời gian dành cho những việc bạn thích

Khi bạn quản lý được thời gian của bản thân một cách khoa học nhất, bạn sẽ có thêm nhiều thời gian rãnh làm và thực hiện những việc mình thích: tham các việc tình nguyện, học hỏi thêm nhiều thứ mới, trải nghiệm các lớp học về kỹ năng quản lý thời gian,….

 • Hạn chế đi các thói quen xấu của bản thân

Quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn loại bỏ đi những thói quen không tốt. Đồng thời, giúp bạn bắt tay vào những công việc lớn với kế hoạch mà bản đã đề ra cụ thể, chi tiết và thời gian thực hiện của mỗi công việc.

 • Không tốn nhiều công sức

Bạn thực hiện tốt và có kỹ năng về quản lý thời gian hiệu quả nó sẽ giúp bạn hoàn nhiều công việc trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vì mỗi công việc bạn đã đề ra thời gian cụ thể để hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định để đúng với tiến độ của kế hoạch. Bạn sẽ hoàn thành nhiều hơn nữa nếu đặt sự tập trung cao độ của mình vào công việc.

5 Bước quản lý thời gian hiệu quả trong công việc

Sau đây chính là 5 bước quản lý thời gian hiệu quả nhất trong công việc:

5 Bước quản lý thời gian hiệu quả
5 Bước quản lý thời gian hiệu quả

Lên công việc phải thực hiện trong ngày

Việc đầu tiên cần thực hiện để quản lý thời gian hiệu quả là lập danh sách các việc cần làm kèo theo đó những nhiệm vụ cho từng công việc. Sự dụng danh sách việc làm rất là hiệu quả. Việc này giúp bạn kiểm soát được dự án, cũng như là theo dõi được chỉ số KPI và các nhiệm vụ cần phải thực hiện. Những yếu tố đó sẽ khiên bạn làm việc một cách khoa học và ngày càng phát triển hơn.

Lên một kế hoạch để thực hiện

Khi trong tay đã có các danh sách việc làm thì việc hoàn thành nó là điều quá dễ dàng. Nếu không có kế hoạch bạn sẽ không làm gì, không định hướng bước tiếp theo sẽ như thế nào. Việc mà bạn lập bản kế hoạch giúp bạn làm chủ mọi thứ nắm bắt được mọi thú, việc nào hoàn thành việc nào chưa hoàn thành, kiểm tra kỹ được chất lượng của từng công việc. Cũng như rà soát lại những việc mình chưa hoàn thành và lập tức hoàn thành nó đúng như mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch.

Có mẹo nhỏ dành cho bạn thời điểm vàng để lên kế hoạch đó chính là vào buổi tối, bạn có thể hình dung trong đầu hoặc ghi ra các việc v mình cần làm vào ngày mai.

Ưu tiên cho các việc quan trọng

Sau khi đã liệt kê ra từng công việc, bạn hãy ngồi lại nhìn sơ qua xem công việc nào là quan trọng thì cần thực hiện trước. Khi trong tay đã có danh sách các công việc ưu tiên nó giúp bạn tập trung hơn dành nhiều thời gian nhất có thể để hoàn thành các công việc quan trọng.

Bạn có thể lập danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện trong một ngày và xếp chúng vào 4 loai sau:

  1. Nhiệm vụ quan trọng và gấp rút cần thực hiện đầu tiên.
  2. Nhiệm vụ quan trong nhưng không gấp rút được thực hiện tiếp theo.
  3. Những nhiệm vụ không quan trọng nhưng lại gấp rút thì đưa vào một danh sách riêng.
  4. Những nhiệm vụ không quan trọng xếp ở cuối danh sách.

Chọn một khung giờ mà bạn tập trung nhất trong ngày 

Mỗi người sẽ có giờ tập trung cùng riêng họ. Đó chính là khoảng thời gian bạn làm việc hết công suất và hiệu quả nhất. Hoàn thành một lúc nhiều công việc trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ có nhiều người sẽ chọn vào buổi sáng vì nó yên tĩnh cũng có nhiều người lựa chọn vào buổi tối,.. tùy thuộc vào mỗi người nhưng chung quy lại bản thân mỗi chúng ta cần xác định được khoảng thời gian đó vì nó rất có lợi cho mình và mang lại một hiệu suất công việc rất cao.

Sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong việc quản lý thời gian hiệu quả

Thêm một gợi ý dành cho bạn về việc quản lý thời gian hiệu quả đó là sử dụng các phần mềm. Khi bạn áp dụng các phần mềm này vào cộng việc sẽ giúp bạn tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Có những áp ứng dụng như vậy khi bạn hoàn thành công việc tự động cập nhật lên máy, bạn cũng có thể theo dõi tiến độ làm việc của mình như thế nào thông qua các ứng dụng đó. Việc này giúp bạn làm chủ được công việc, tiết kiệm thời gian và giúp các bạn ngày càng tiến bộ hơn.

Xem thêm: Quản lý thời gian hiệu quả

Kiến Thức Đào Tạo

12 công cụ quản lý thời gian hiệu quả nhất dành cho Học sinh – Sinh viên

12 cộng cụ quản lý thời gian hiệu quả nhất dành cho học sinh, sinh viên

Đối với các học sinh, sinh viên hiện nay thời gian vô cùng quý giá, có thời gian sẽ giúp bạn sắp xếp việc học một cách tốt nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu 12 công cụ quản lý thời gian tốt nhất dành cho học sinh, sinh viên nhé!

1. My Homework Student Planner

Được các học sinh, sinh viên biết đến bởi vì nó có thể theo dõi lịch trình và các bài tập được giao một cách chính xác nhất. Đồng thời, ứng dụng này có thể đồng bộ được với lịch trình cá nhân, sẽ nhắc nhở bạn khi có lịch học tập hoặc lịch thi

 • Ưu điểm: Một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, giao diện dễ nhìn và dễ sử dụng.
 • Nhược điểm: Có quảng cáo sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu trong qua trình sử dụng

2. Nox Memory Timer

Là ứng dụng ghi nhớ đơn giản có khả năng kiểm soát được thời gian biểu, cũng như thói quen và nhắc nhở bạn đối với những sự kiện quan trọng. Ứng dụng này nổi trội với các tính năng như quản lý sự kiện được phân loại rõ ràng, thông báo các sinh nhật theo các chòm sao,..

 • Ưu điểm: Giao diện tươi tắn, có tiếng Việt lẫn tiếng Anh rất thu hút người dùng và dễ sử dụng
 • Nhược điểm: Hầu hết đều ở mức đơn giản chưa có tính chuyên sâu để hỗ trợ tối đa

3. Tomato Timer Life

nếu bạn muốn có sự tập trung tuyệt đối thì hay sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng hỗ trợ tiếng Việt được đặt sẵn 25 phút hỗ trợ cho bạn phân chia công việc hợp lý và khoa học.

 • Ưu điểm: Giao diến dễ sử dụng, dung lương của ứng dụng ít. Ứng dụng hoàn toàn không có quảng cáo, giúp bạn tập trung tối đa vào công việc hoặc học tập. Có nhắc thời gian để bạn nghỉ ngơi, tự chỉnh âm thanh nhắc nhở theo ý muốn của bạn
 • Nhược điểm: Thiết kế đơn điệu, không thu hút nhiều người sử dụng

4. Trello

Là một ứng dụng sắp xếp quản lý thời gian một cách chuyên sâu phù hợp cho học sinh, sinh viên thường xuyên có những hoạt động nhóm. Ứng dụng còn hỗ trợ cho công việc cũng như các đồng nghiệp trong công ty đang làm việc ngoại tuyến, nó sẽ tự đồng bộ các dữ liệu, chia thành nhiều công việc khác nhau.

Ưu điểm: Bạn có thể sử dụng khi không có internet, giao diện cuồn hút và dễ sử dụng,

Nhược điểm: Ứng dụng đa số bằng tiếng Anh nên sẽ hạn chế đối với nhiều người

5. Evernote

Sẽ hỗ trợ bạn tối đa, giúp bạn quản lý tốt trong công việc, thời gian,… Đồng thời, ứng dụng còn có thể đồng bộ trên tất cả các thiết bị và giúp người dùng thu thập những thông tin ban chú ý đến, tạo ghi chú và đánh dấu nhiệm vụ.

 • Ưu điểm: Sử dụng tiện lợi ở bất kì đâu, mọi nơi vì có tính năng đồng bộ hóa. Đa dạng ngôn ngữ thu hút được nhiều người sử dụng
 • Nhược điểm: Bản miễn phí chỉ cho đồng bộ hóa tối đá 2 thiết bị. Có nhiều gói tính phí có nhiều chức năng hơn
Thời gian
Thời gian

6. To do List

Ứng dụng này hỗ trợ người dùng sắp xếp các công việc được diễn ra trong ngày theo mức độ quan trọng và cần thực hiện ưu tiên. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho việc lập bảng kế hoạch chi tiết và dễ dàng chia sẻ bảng kế hoạch cho các đồng nghiệp cũng như bàn bạc với bạn bè.

 • Ưu điểm: Có thể sử dụng kết hợp với các ứng dụng khác, có nhiều tính năng phù hợp với mỗi công việc.
 • Nhược điểm: Nếu muốn có nhiều tính năng cao và chuyên sâu hơn thì phải tốn chi phí.

7. Noisli

Sẽ giúp bạn tình táo và sắp xếp công việc một cách tối ưu nhất. Ứng dụng sẽ tạo ra khoảng không gian với âm thanh hoàn hảo để bạn tập trung vào công việc với những chức năng như hẹn giờ giúp bạn áp dụng kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả nhất.

 • Ưu điểm: Thiết kế đặc sắc thu hút người sử dụng, không cần kết nối mạng khi sử dụng
 • Nhược điểm: Ứng dụng phần lớn dung tiếng Anh nên sẽ khó sử dụng với vài người và ứng dụng còn tốn phí đối với các tính nâng cao hơn.

8. App Block

Luôn tập trungỨng dụng hỗ trợ cho bạn tốt nhất về quản lý năng suất làm việc của bạn và chỉ tập trung vào những việc quan trọng, tránh bị phân tâm bới những yếu tố bên ngoài đó là AppBlock – Stay Focused. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể vô hiệu hóa các thông báo từ những ứng dụng khác nếu bạn đang cần khoảng không gian để tập trung làm việc.

 • Ưu điểm: Giao diện ưa nhìn, dễ thao tác. Có chức năng khóa thông báo các ứng dụng khác khi bạn cần thời tập trung.
 • Nhược điểm: Còn một vài tính năng chưa thực sự hấp dẫn, giao diện chưa bắt mắt và thu hút người sử dụng

9. Sectograph

Là ứng dụng giúp bạn lập kế hoạch thời gian hiện thị trực tiếp các công việc và các sự kiện trong ngày dưới biểu đồ tròn 12 giờ. Ứng dụng này giúp bạn có ý thức trong việc quản lý thời gian, giúp bạn hình dung một ngày làm việc của bạn nhầm đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Ưu điểm: Giao diện linh hoạt được thiết kế theo măt kim đồng hồ, giúp người sử dụng dễ dàng và sắp xếp các công việc phù hợp với từng khung giờ.
 • Nhược điểm: Thiết kế theo kiểu kim đồng hồ sẽ khiến một số người khó sử dụng các hơn ứng dụng thông thường. Yêu cầu người sử dụng phải đặt ra một kế hoạch các công việc trong ngày một cách đúng đăn và khoa học nhất.

10. Timetune 

Là ứng dụng hỗ trợ bạn lập một bảng kế hoạch hằng ngày cụ thể thì theo dạng bảng, giúp bạn phân bố công việc một cách phù hợp nhất. Ứng dụng còn có thêm chức năng quản lý dựa trên thói quen của người dùng, đưa ra những phương pháp hoặc cân bằng thời gian cụ thể.

 • Ưu điểm: Hỗ trợ lập các công việc dưới dạng bảng để sử dụng và khoa học. Là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí
 • Nhược điểm: Có quảng cáo khi đang sử dụng gây ảnh hướng đến quá trình trải nghiệm ứng dụng.

11. Time Tracker

Được hiểu như một bảng chấm công giúp người sử dụng ghi lại giờ làm việc của bản thân chỉ bằng một cái nhấn nút. Ứng dụng còn hỗ trợ quản lý các dự án và truyển dữ liệu đi sang các ứng dụng khác một cách dễ dàng.

 • Ưu điểm: Theo dõi thời gian cách chi tiết các dự án mà bạn đang hoạt động. Có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhược điểm: Giao diện đơn giản, thu hút người sử dụng kém

12. Nhật ký người lập kế hoạch tuần

Nếu bạn thích thích ghi lại những sự kiện theo ngày tháng cụ thể thì ứng dụng Week Planner Diart sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đây là ứng dụng kết hợp giữa sổ ghi chú, danh sách kiểm tra, trình sắp xếp giấy và các cộng cụ quản lý thời gian hay quản lý dự án của bạn một cách hiệu quả và rất dễ tiếp cận.

 • Ưu điểm: Giao diện thiết kế cách gần gũi và dễ sử dụng, cho phép ghi chú từng sự kiện một cạch chi tiết nhất và có thể kết hợp nhiều tính năng khác.
 • Nhược điểm: Vì có nhiều tính năng nên người sử dụng lần đầu sẽ gặp nhiều khó khắn. Ngoài ra, ứng dụng này khá là nặng đặc biệt đối với IOS

Xem thêm: Quản lý thời gian hiệu quả

Kiến Thức Đào Tạo

Làm nghề gì nhiều tiền ? Các tác động bên ngoài về sự lựa chọn nghề nghiệp 2022

LÀM NGHỀ GÌ NHIỀU TIỀN HAY LÀM VIỆC MÀ MÌNH ĐAM MÊ ?

việc bạn đang lựa chọn một công việc để gắn bó lâu dài cho bản thân mình là điều không hề đơn giản. Một phần đi làm là vì mức lương cao nhưng đổi lại bạn phải chịu nhiều áp lực từ công việc. Một phần bạn lựa chọn Làm nghề gì nhiều tiền hay công việc mà mình yêu thích nhưng mức lương thì chỉ nằm ở mức trung bình.

Ai trong chúng ta cũng cần có một mức thu nhập cao để trang trải cuộc sống và chỉ tiêu cho cá nhân. Nhưng bạn sẽ lựa chọn lương cao hay là công việc mình yêu thích?

Nhìn lại chúng ta cũng có thể thấy lựa chọn công việc với mức lương tối thiểu của từng vùng hay công việc mức lương cao hoặc do công việc mà bản thân yêu thích thì hướng tới cuối cùng cũng là hạnh phúc trong cuộc sống. Có người nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có được hạnh phúc. Lúc đó bạn có thể tự do mua sẵm những món đồ mà mình yêu thích: xe hơi, nhà, đồ hàng hiệu,…

Nhưng lại có những người họ nghĩ hạnh phúc đơn giản khi bản thân mình được làm trong một môi trường họ thích cảm thấy thoải mái không bị gò bó, đồng nghiệp thì nhẹ nhàng và nhã nhặn xem nhau như một gia đình. Đó chính là công việc mà họ yêu thích, hạnh phúc đối với họ vậy là đủ.

CHỌN NGÀNH NGHỀ NHIỀU TIỀN THÌ BẠN SẼ ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ ?

CHỌN NGÀNH NGHỀ NHIỀU TIỀN THÌ BẠN SẼ ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ
Làm nghề gì nhiều tiền ?

Một ngày bạn có thể làm quần quật từ sáng tới tối. Những cuộc họp, đàm phán với các phòng ban với nhau diễn ra triền miền và liêc tục. Và kèm theo đó là những chuyến đi công tác xa nhà, tệ đến mức đến cả thời gian ngủ hay nghỉ ngời để lấy lại sức cho bản thân mình còn không có. Liệu bạn cứ lao đầu vào công việc và cố hoàn thành một cách đầy đủ có phải là điều đúng đắn?

Bản thân bạn trở thành tài sản của công ty vì đã đem lại nhiều hiệu quả cho công ty. Trường hợp này tôi bạn nên suy nghĩ lại đề nghị với công ty được thêm ngày nghỉ hoặc có thời gian làm việc nó linh hoạt và thoải mái hơn cho bản thân. Bạn hãy ngồi và suy ngẫm lại có phải tiền là thứ quan trọng nhất hay không? Ngoài tiền bạc bạn vẫn cần sức khỏe chứ?

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ NẾU CHỌN NGÀNH NGHỀ MÀ MÌNH ĐAM MÊ?

CHỌN NGÀNH NGHỀ MÀ MÌNH ĐAM MÊ
CHỌN NGÀNH NGHỀ MÀ MÌNH ĐAM MÊ

1. Hiệu suất công việc của bạn sẽ tăng cao

Quá rõ ràng vì nếu bạn làm công việc mình yêu thích và đúng đam mê của mình, thì sẽ tập trung hết mức và nhiệt huyết của mình vào công việc. Thái độ nó tác động đến hành động của bạn. hỗ trợ bạn đem lại nhiều sự đóng góp cho doanh nghiệp thật sự hiệu quả.

2. Có động lực để tiến về phía trước

Sống với công việc và chỉ biết đến tiền nó sẽ thỏa mãn bạn ở một thời điểm nào đó, khoảng thời gian sau chợt thấy hụt hẫng khi chẳng thấy một tí động lực gì cho những ngày tiếp theo.

Đã là đam mê bạn sẽ không bao giờ thấy đủ vì trong suy nghĩ của bạn toàn là điều tích cực. Đó cũng chính là lúc bạn muốn làm việc, muốn cống hiến hết mình, muốn đạt được kì tích và để chinh phục chính bản thân mình. Nếu có xảy ra thất bại đi chẳng nữa bạn vấn sẽ cố gắng hết mình tiến lên phía trước bởi vì đó là đam mê của bạn.

3. Hài lòng và ít căng thẳng trong công việc

Nếu bạn làm việc chỉ vì tiền thì áp lực, sự căng thẳng dễ dàng hạ đo ván bạn. Đích đến cuối cùng là đồng tiền nó khiến bạn mau chán nản trở nên thiếu đi sức sống. Những bữa ăn không còn thấy ngon, ngủ chẳng được yên giấc vì cữ mãi mê suy nghĩ về đồng tiền lo cho gia đinh, bản thận, tương lai,… khiến bạn trở nên mệt mỏi tiều tụy và tuổi thọ sẽ bị suy giảm.

Nhưng nếu bạn chọn một công việc mà minh đam mê nó sẽ hoàn toàn ngược lại. Có đam mê với công việc là “liều thuốc” tuyệt vời để giảm căng thẳng trong công việc. Không chỉ đầu óc được thư giãn mà cơ thể cũng sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

4. Xây dựng cho bản thân một mối quan hệ tốt đẹp và tích cực

Đã có được động lực và đam mê trong công việc thì bản thân bạn sẽ thu hút được rất nhiều người có cùng nhiệt huyết như vậy. Nếu bạn ở một vị trí quản lý, nó sẽ giúp bạn thành lập được một đội ngũ mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu đề ra một cách nhanh chóng.

Còn ở vị trí nhân viên thì bạn sẽ tỏa sáng và có cơ hội thăng tiến nhanh hơn so với các đồng nghiệp khác, vì bạn nổi bật so với đám đông. Và nếu bạn là người doanh nhân nó sẽ giúp bạn làm quen với nhiều người cùng giá trị nghề nghiệp như bạn. Tóm lại nếu bạn kết nối được với nhiều người thành đạt và có thành tích thì cơ hội tiến xa của bạn sẽ không ngừng lại.

CÁC TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI VỀ SỰ LỰA CHỌN LÀM NGHỀ GÌ NHIỀU TIỀN HAY LÀM  VIỆC MÀ MÌNH ĐAM MÊ?

CÁC TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI VỀ SỰ LỰA CHỌN
CÁC TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI VỀ SỰ LỰA CHỌN

Nói về các tác động từ bên ngoài thì rất là nhiều, nhưng nhìn chung lại để có thể lựa chọn bạn phải căn cứ vào mình đang ở một giai đoạn nào. Nếu hiện tại bạn vấn đang sống độc thân thì bạn sẽ chọn công việc làm nhiều giờ để nhận được một mức lương cao. Nếu bạn đã có gia đình, thời gian không chỉ dành riêng cho mỗi công việc mà bạn phải chia thời gian cho gia đinh, công việc. Do đó bạn nên chọn một công việc mà bạn yêu thích, thoải mái.

Chẳng như bạn đam mê hướng dẫn viên du lịch nhưng không biết lương bổng của ngành du lịch này như thế nào, để đưa ra phương án cuối cùng cho bản thân mình hoặc không biết có thích hợp với bản thân mình hay không thì hãy tự hỏi chính mình điều mình đnag mong muốn nhất hiện tại là gì?

Tuổi tác cũng chỉnh là tác động đến việc quyết định này. Bản thân bạn còn ở tuổi trẻ thì bạn có thể chịu đựng được nhiều áp lực từ công việc, làm việc xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ. Người trẻ thường bắt đầu một cộng việc mà mình yêu thích, đam mê họ làm hết sức mình và phấn đầu không ngừng vì đam mê của mình.

Không một ai bắt người trẻ tuổi mới tốt nghiệp mà phải làm công việc có lương cao được, điều đó hoàn toàn vô lý. Cũng không ai bắt ép các bạn phải chọn lựa chọn làm nghề gì thật nhiều tiền. Tuổi trẻ là thời gian để bạn học hỏi trao dồi kiến thức, đồng ý là bạn vấp ngãn một lần hai lần và thậm chị là nhiều lần nhưng đó không phải là thất bại, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi không làm gì cả. Và chỉ có cố gắng, nổ lực và kiên trì ắt sẽ thành công.

Xem thêm: Top 10 những nghề lương cao thu hút giới trẻ nhất hiện nay

Kiến Thức Đào Tạo