Cách làm báo cáo công việc cho người mới bắt đầu

Cách làm báo cáo công việc cho người mới bắt đầu

Cách làm báo cáo công việc cho người mới bắt đầu

Mục đích của báo cáo

Nhằm vào nhiều mục đích khác nhau tùy theo phòng ban chức năng báo cáo. Mục đích chung cơ bản là cung cấp các thông tin chuyên môn giúp người nhận có tầm tổng quan/ chi tiết của vấn đề nhằm đưa ra quyết định phù hợp nhất dựa trên các cơ sở dữ liệu trong báo cáo cung cấp. Báo cáo kết quả công việc hoàn thành trong tháng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục đích của báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính giúp cho người quản lý nắm bắt :
 • Tình hình tài chính
 • Tình hình kinh doanh
 • Các dòng tiền của một doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp & nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

 Mục đích của báo cáo sản xuất

 • Báo cáo sản xuất giúp nắm bắt thông tin chi tiết về chi phí đang phát sinh tại kho xưởng và nắm bắt thông tin kết quả hoàn thành nhằm cung cấp cho người làm quản trị để từ đó triển khai các kế hoạch một cách hợp lý
 • Kết qủa của báo cáo sản xuất dùng để đánh giá năng lực của quản đốc phân xưởng hay tổ trưởng xủa một đội sản xuất

Mục đích của báo cáo kinh doanh

 • Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu & chi phí trong từng kỳ kế toán.
 • Báo cáo tài chính giúp kiếm soát phản ánh tổng quan kết quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dùng báo cáo khi nào

 • Sử dụng khi muốn truyền tải
 • Thông tin
 • Cơ sở dữ liệu một cách chính thống – bài bản cho các bên tiếp nhận

Yêu cầu khi soạn thảo báo cáo

 • Chỉ chứa 1 chủ đề, rõ ràng thuần nhất sự vụ
 • Viết ngắn gọn, rõ ràng, ý phải sát với chủ đề
 • Dùng ngôn ngữ chuẩn, có sức thuyết phục ca
Báo cáo công việc là gì ?
Báo cáo công việc là gì ?

Bố cục của báo cáo

Biểu trưng & tiêu ngữ

 • Địa danh & thời gian gửi báo cáo
 • Tên cơ quan chủ quản & cơ quan ban hành báo cáo
 • Chủ thể nhận báo cáo (cơ quan hoặc cá nhân)

Số & ký hiệu của báo cáo

 • Trích yếu nội dung
 • Nội dung báo cáo
 • Chữ ký, đóng dấu
 • Nơi gửi/ nơi nhận/ nơi lưu

Đặc điểm của báo cáo

Giúp các nơi/ người nhận dễ dàng hiểu được

 • Những tình huống trên báo cáo
 • Đặc điểm nội dung của bản báo cáo
 • Cung cấp thông tin & giải pháp xử lý/ đề xuất

Chuẩn mực của báo cáo

Các quy chuẩn trong báo cáo phải được soạn theo chương trình

 • Chuẩn bố cục
 • Chuẩn nội dung
 • Đảm bảo các yêu cầu

của mục đích/ mục tiêu báo cáo đề ra.

Nội dung của báo cáo

 • Là phương pháp thông thường dùng để:
 • Truyền đạt nội dung, cơ sở dữ liệu
 • Tin tức cho cá nhân, bộ phận hay cơ quan nhằm giúp người nhận nắm rõ tình hình tổng quan/ chi tiết để dễ dàng đưa ra quyết định chính xác & hiệu quả

Phương cách viết báo cáo

 • Xác định nội dung yêu cầu
 • Xây dựng đề cương chi tiết
 • Đánh giá kết quả công việc
 • Phân tích rõ nguyên nhân

Phương cách viết bài bản

 • Các định hướng khắc phục
 • Những đề xuất, kiến nghị
 • Bài học đúc kết của báo cáo
 • Ngôn ngữ trong báo báo

Đặc điểm của báo cáo

 • Tính ngắn gọn & chính xác
 • Tính khuôn mẫu chuẩn mực
 • Về thể thức, thể loại & ngôn từ
 • Giá trị pháp lý & hiệu lực thi hành
 • Tính trung thực & khách quan

Yêu cầu của báo cáo

 • Cơ sở dữ liệu phải được thu thập chi tiết chính xác, cụ thể
 • Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm
 • Tính xác thực của dữ liệu và khách quan và trung thực
 • Không suy diễn chủ quan hay đưa quan điểm cá nhân

Yêu cầu của báo cáo chuẩn

 • Người có trách nhiệm ký xác nhận báo cáo
 • Quy trình chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao
 • Nếu có chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ/ đính kèm báo cáo

Kiến thức đào tạo đã giới thiệu tổng quan về Cách làm báo cáo công việc cho người mới bắt đầu và các bước cần chuẩn bị để làm một báo cáo công việc. Hy vọng bạn sẽ có thể dựa vào các yếu tố bên trên và hoàn thành tốt các báo cáo công việc của mình.

>>>> Xem thêm: Quản lý thời gian hiệu quả

Kiến Thức Đào Tạo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *